Lý thuyết mạch. Tập 2

Cuốn “Lý thuyết mạch. Tập 2” trình bày kiến thức về Lý thuyết bốn cực và ứng dụng, được sử dụng cho sinh viện năm thứ 3 ngành Điện tử - Viễn thông. Trong từng phần có một số chương sinh viên có dùng tham khảo để hiểu sâu và mở rộng kiến thức. Cuối mỗi chương có bổ sung bài tập giải mẫu và bài tập có thế giúp sinh viên hiểu rõ hơn nội dung của từng chương.

Lý thuyết mạch. Tập 2

Phương Xuân Nhàn; Hồ Anh Túy

Khoa học và Kỹ thuật

2003

Tóm tắt

Cuốn “Lý thuyết mạch. Tập 2” trình bày kiến thức về Lý thuyết bốn cực và ứng dụng, được sử dụng cho sinh viện năm thứ 3 ngành Điện tử - Viễn thông. Trong từng phần có một số chương sinh viên có dùng tham khảo để hiểu sâu và mở rộng kiến thức. Cuối mỗi chương có bổ sung bài tập giải mẫu và bài tập có thế giúp sinh viên hiểu rõ hơn nội dung của từng chương.

Nội dung cuốn sách bao gồm 04 chương :

Chương 11 giới thiệu cách biểu diễn hàm mạch trong miền tần số phức: sự phân bố điểm cực và điểm không của hàm mạch và đồ thị Bode - một công cụ tiện lợi để vẽ đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha của hàm mạch.

Chương 12 giới thiệu lý thuyết bốn cực dùng phân tích mạch hai cửa và trên cơ sở đó có thể tổng quát hóa cho mạch N cửa. Chương này đề cập đến bốn cực tuyến tính, tương hỗ: các hệ phương trình đặc tính của bốn cực, các cách nối ghép nhiều bốn cực với nhau, bốn cực đối xứng, bốn cực có tải, các thông số sóng, ma trận tán xạ của mạch hai cửa và nhiều cửa.

Chương 13 giới thiệu bốn cực tuyến tính, không tương hỗ. Trong chương này chúng tôi nhắc lại các nguồn điều khiển, các sơ đồ tương đương của bốn cực tuyến tính, không tương hỗ. Các mạch không tương hỗ được bàn đến trong chương này là mạch girator, mạch biến đổi trở kháng âm, mạch khuếch đại tranzito, mạch khuếch đại thuật toán.

Chương 14 nêu ứng dụng của bốn cực: dùng để làm bốn cực suy giảm, bốn cực phối hợp trở kháng, và mạch lọc tần số - các mạch lọc tần số được nêu ở đây là các mạch lọc loại K và M, gồm mạch lọc thông thấp, thông cao, thông dài và chắn dải.

Trích dẫn

Phương Xuân Nhàn; Hồ Anh Túy. Lý thuyết mạch. Tập 2. Khoa học và Kỹ thuật, 2003.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết mạch. Tập 2Giáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Lý thuyết mạch. Tập 2

Giáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Mã QR

Lý thuyết mạch. Tập 2

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:12 13/02/2022