Lý thuyết mạch. Tập 2

Cuốn “Lý thuyết mạch. Tập 2” trình bày kiến thức về Lý thuyết bốn cực và ứng dụng, được sử dụng cho sinh viện năm thứ 3 ngành Điện tử - Viễn thông. Trong từng phần có một số chương sinh viên có dùng tham khảo để hiểu sâu và mở rộng kiến thức. Cuối mỗi chương có bổ sung bài tập giải mẫu và bài tập có thế giúp sinh viên hiểu rõ hơn nội dung của từng chương.

Lý thuyết mạch. Tập 2

Phương Xuân Nhàn; Hồ Anh Túy

Khoa học và Kỹ thuật

2003

Tóm tắt

Cuốn “Lý thuyết mạch. Tập 2” trình bày kiến thức về Lý thuyết bốn cực và ứng dụng, được sử dụng cho sinh viện năm thứ 3 ngành Điện tử - Viễn thông. Trong từng phần có một số chương sinh viên có dùng tham khảo để hiểu sâu và mở rộng kiến thức. Cuối mỗi chương có bổ sung bài tập giải mẫu và bài tập có thế giúp sinh viên hiểu rõ hơn nội dung của từng chương.

Nội dung cuốn sách bao gồm 04 chương :

Chương 11 giới thiệu cách biểu diễn hàm mạch trong miền tần số phức: sự phân bố điểm cực và điểm không của hàm mạch và đồ thị Bode - một công cụ tiện lợi để vẽ đặc tuyến biên độ và đặc tuyến pha của hàm mạch.

Chương 12 giới thiệu lý thuyết bốn cực dùng phân tích mạch hai cửa và trên cơ sở đó có thể tổng quát hóa cho mạch N cửa. Chương này đề cập đến bốn cực tuyến tính, tương hỗ: các hệ phương trình đặc tính của bốn cực, các cách nối ghép nhiều bốn cực với nhau, bốn cực đối xứng, bốn cực có tải, các thông số sóng, ma trận tán xạ của mạch hai cửa và nhiều cửa.

Chương 13 giới thiệu bốn cực tuyến tính, không tương hỗ. Trong chương này chúng tôi nhắc lại các nguồn điều khiển, các sơ đồ tương đương của bốn cực tuyến tính, không tương hỗ. Các mạch không tương hỗ được bàn đến trong chương này là mạch girator, mạch biến đổi trở kháng âm, mạch khuếch đại tranzito, mạch khuếch đại thuật toán.

Chương 14 nêu ứng dụng của bốn cực: dùng để làm bốn cực suy giảm, bốn cực phối hợp trở kháng, và mạch lọc tần số - các mạch lọc tần số được nêu ở đây là các mạch lọc loại K và M, gồm mạch lọc thông thấp, thông cao, thông dài và chắn dải.

Trích dẫn

Phương Xuân Nhàn; Hồ Anh Túy. Lý thuyết mạch. Tập 2. Khoa học và Kỹ thuật, 2003.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết mạch. Tập 2Giáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Lý thuyết mạch. Tập 2

Giáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Mã QR

Lý thuyết mạch. Tập 2

Nội dung

  • Chủ Nhật, 17:12 13/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Lý thuyết mạch. Tập 1

Chủ Nhật, 16:41 13/02/2022

Automotive control systems: For engine, driveline, and vehicle

Thứ Bảy, 20:36 12/02/2022

Automotive control systems

Thứ Bảy, 20:17 12/02/2022

Modal Testing: Theory, practice and application

Thứ Bảy, 15:40 12/02/2022

Động cơ đốt trong

Thứ Bảy, 15:24 12/02/2022