Bài tập quy hoạch tuyến tính

Cuốn sách trình bày các nội dung: Bài toán quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình; bài toán đối ngẫu; bài toán vận tải; bài toán sản xuất đồng bộ; bài tập tổng hợp

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Trần Túc

Khoa học và Kỹ thuật

2000

Tóm tắt

Cuốn sách “Bài tập quy hoạch tuyến tính” được biên soạn tương ứng với “Giáo trình Quy hoạch tuyến tính” giảng dạy ở các Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhằm mục đích giúp người đọc củng cố những kiến thức lý thuyết và làm quen với việc vận dụng các kiến thức ấy trong nhiều tình huống khác nhau, các bài tập được chia thành 3 nhóm:

. Bài tập lý thuyết với mục tiêu giúp người học nắm vững các khái niệm, biết vận dụng tổng hợp và phát triển các kiến thức lý thuyết đã học trong Giáo trình.

. Bài tập khai thác và phối hợp các phương pháp, phân tích sâu các đặc thù của các thuật toán, giải các bài toán có tính chất tổng hợp. Nhóm này đóng vai trò trọng tâm.

. Bài tập rèn luyện kỹ năng tính toán.

Các bài tập chia theo các chương của Giáo trình. Tiếp sau có phần bài tập tổng hợp các kiến thức ở chương I II với các bài giảng tương ứng. Mọi bài tập đều có đáp số, các bài tập khó có gợi ý, hướng dẫn cách giải.

Trích dẫn

Trần Túc. Bài tập quy hoạch tuyến tính. Khoa học và Kỹ thuật, 2000.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Bài tập quy hoạch tuyến tínhGiáo trình tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tôKỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtô
Bài tập quy hoạch tuyến tínhGiáo trình tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tôKỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtô

Mã QR

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:55 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp

Thứ Năm, 13:52 17/02/2022

博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I

Thứ Năm, 13:49 17/02/2022

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Thứ Năm, 13:48 17/02/2022

Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Thứ Năm, 13:35 17/02/2022

Giáo trình cơ học kỹ thuật

Thứ Năm, 13:17 17/02/2022