Giáo trình tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô

Nội dung giáo trình: Giới thiệu phần mềm Matlab ứng dụng trong kỹ thuật ô tô; phân tích cách xử lý dữ liệu mảng trong Matlab và các ứng dụng; các công cụ toán học thông thường của Matlab; lập trình ứng dụng trong Matlab, đồ hoạ trong Matlab, khái niệm về Simulink, tìm hiểu về Simulink và các blocks library, thuộc tính của một Block và các phương pháp giải bài toán trong Simulink, ứng dụng Simulink trong tính toán.

Giáo trình tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô

Phạm Minh Hiếu (ch.b)

Thống kê

2017

Tóm tắt

Phần mềm Matlab đang được sử dụng nhiều trong nghiên cứu những vấn đề tính toán của các bài toán kỹ thuật như: lý thuyết điều khiển tự động, phân tích dữ liệu, dự báo chuỗi quan sát…Matlab cũng rất hữu hiệu trong việc trợ giúp thao tác và truy xuất đồ họa trng không gian 2D và 3D. Cuốn giáo trình “Tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô” được biên soạn giúp người đọc tiếp cận một cách căn bản với phần mềm Matlab. Trong giáo trình có các ví dụ cụ thể giải quyết một số bài toán mô phỏng tính toán các hệ thống trên ô tô.

Nội dung giáo trình: Giới thiệu phần mềm Matlab ứng dụng trong kỹ thuật ô tô; phân tích cách xử lý dữ liệu mảng trong Matlab và các ứng dụng; các công cụ toán học thông thường của Matlab; lập trình ứng dụng trong Matlab, đồ hoạ trong Matlab, khái niệm về Simulink, tìm hiểu về Simulink và các blocks library, thuộc tính của một Block và các phương pháp giải bài toán trong Simulink, ứng dụng Simulink trong tính toán.

Trích dẫn

Phạm Minh Hiếu (ch.b). Giáo trình tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô. Thống kê,2017

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tôKỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtôNguyên lý động cơ đốt trong
Giáo trình tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tôKỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtôNguyên lý động cơ đốt trong

Mã QR

Giáo trình tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:37 09/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Thứ Tư, 14:03 09/02/2022

Giáo trình khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trường

Thứ Tư, 13:52 09/02/2022

Một đời quản trị

Thứ Tư, 13:45 09/02/2022

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô

Thứ Tư, 13:28 09/02/2022

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Tư, 13:26 09/02/2022

Video giới thiệu