Giáo trình khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trường

Cuốn “Giáo trình khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trường” trình bày các nội dung về: Sự hình thành các chất độc hại trong khí thải động cơ: Sản phẩm cháy, các thành phần độc hại chính và ảnh hưởng của chúng, tỷ lệ các chất độc hại trong khí thải, thực trạng ô nhiễm do sử dụng động cơ đốt trong đang lưu hành ở Việt Nam.

Giáo trình khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trường

Đinh Xuân Thành, Phạm Minh Hiếu

Khoa học và Kỹ thuật

2014

Tóm tắt

Môi trường của con người đang bị hủy hoại nghiêm trọng từ nhiều nguồn khác nhau. Một trong những nguồn ô nhiễm chủ yếu là khí thải của động cơ đốt trong- động cơ cung cấp tới 80% tổng số năng lượng tiêu thụ trên thế giới.Vì vậy việc nghiên cứu để hạn chế ô nhiễm do khí thải của động cơ là một yêu cầu cấp bách không chỉ riêng đối với một Quốc gia nào.

Cuốn “Giáo trình khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trường” trình bày các nội dung về: Sự hình thành các chất độc hại trong khí thải động cơ: Sản phẩm cháy, các thành phần độc hại chính và ảnh hưởng của chúng, tỷ lệ các chất độc hại trong khí thải, thực trạng ô nhiễm do sử dụng động cơ đốt trong đang lưu hành ở Việt Nam. Tác động tương hỗ giữa khí thải với môi trường: Xác định lượng độc hại thải vào môi trường, sự hấp thụ và phân giải độc hại của môi trường, ảnh hưởng của các chất độc hại đến môi trường. Các tiêu chuẩn về khí thải động cơ: Xe con, xe tải, động cơ tĩnh tại, các biện pháp đang được áp dụng tại Việt Nam. Những phương pháp giảm ô nhiễm do khí thải của động cơ đốt trong: Động cơ xăng, động cơ Diesel, thiết bị thử nghiệm.

Trích dẫn

Đinh Xuân Thành, Phạm Minh Hiếu. Giáo trình khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trường. Khoa học và Kỹ thuật,2014

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trườngKỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại (Tập 1): Động cơ xăngKỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại Tập 3: Trang bị điện ô tô
Giáo trình khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trườngKỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại (Tập 1): Động cơ xăngKỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại Tập 3: Trang bị điện ô tô

Mã QR

Giáo trình khí xả và các vấn đề ô nhiễm môi trường

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:52 09/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Một đời quản trị

Thứ Tư, 13:45 09/02/2022

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ô tô

Thứ Tư, 13:28 09/02/2022

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Tư, 13:26 09/02/2022

Kỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp

Thứ Tư, 13:10 09/02/2022

Cơ sở kĩ thuật nhiệt

Thứ Tư, 12:58 09/02/2022