Cơ sở kĩ thuật nhiệt

Cuốn “Cơ sở kĩ thuật nhiệt” được chia thành hai phần. Phần 1: Nhiệt động kĩ thuật trình bày những khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của môi chất ở thể khí, định luật nhiệt thứ nhất và các quá trình nhiệt cơ bản của môi chất ở pha khí, một số quá trình khác của khí và hơi, định luật nhiệt thứ 2 và chu trình Carnot, chu trình nhiệt động gồm chu trình thuận chiếu và chu trình ngược chiếu. Phần 2: Truyền nhiệt giới thiệu các nội dung về dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bằng bức xạ, truyền nhiệt và thiết bị trao dổi nhiệt.

Cơ sở kĩ thuật nhiệt

Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Cuốn bài giảng “Cơ sở kĩ thuật nhiệt” được soạn theo chương trình chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua năm 1988, dùng cho các trường Đại học kỹ thuật. Cuốn bài giảng được soạn trên cơ sở người đọc đã nắm vững phần nhiệt trong môn vật lý, ở phổ thông và trong môn vật lý đại cương ở đại học, nên không đi sâu vào phần lý luận mà chú ý nhiều đến phần ứng dụng trong kỹ thuật, phục vụ cho việc học các môn chuyên môn.

Cuốn “Cơ sở kĩ thuật nhiệt” được chia thành hai phần. Phần 1: Nhiệt động kĩ thuật trình bày những khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của môi chất ở thể khí, định luật nhiệt thứ nhất và các quá trình nhiệt cơ bản của môi chất ở pha khí, một số quá trình khác của khí và hơi, định luật nhiệt thứ 2 và chu trình Carnot, chu trình nhiệt động gồm chu trình thuận chiếu và chu trình ngược chiếu. Phần 2: Truyền nhiệt giới thiệu các nội dung về dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bằng bức xạ, truyền nhiệt và thiết bị trao dổi nhiệt.

Trích dẫn

Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú. Cơ sở kĩ thuật nhiệt. Giáo dục Việt Nam,2010

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Cơ sở kỹ thuật nhiệtKết cấu ô tôCơ sở thiết kế ô tô
Cơ sở kỹ thuật nhiệt
Kết cấu ô tôCơ sở thiết kế ô tô

Mã QR

Cơ sở kỹ thuật nhiệt

Nội dung

  • Thứ Tư, 12:58 09/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp

Thứ Tư, 12:40 09/02/2022

Giáo trình chi tiết máy

Thứ Tư, 11:34 09/02/2022

Hệ thống điều khiển thông minh

Thứ Tư, 11:29 09/02/2022

Hình mẫu nhà lãnh đạo tài năng

Thứ Tư, 10:04 09/02/2022

Giới thiệu chứng khoán phái sinh

Thứ Tư, 09:49 09/02/2022