Hệ thống điều khiển thông minh

Nội dung cuốn sách được trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh và kèm theo các ví dụ minh họa được trình bày chi tiết từ cách thiết kế hệ thống điều khiển đến cách thực thi chương trình mô phỏng để bạn đọc có thể tự lập trình kiểm chứng lý thuyết dùng phần mềm Matlab.

Hệ thống điều khiển thông minh

Huỳnh Thái Hoàng

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2014

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh và kèm theo các ví dụ minh họa được trình bày chi tiết từ cách thiết kế hệ thống điều khiển đến cách thực thi chương trình mô phỏng để bạn đọc có thể tự lập trình kiểm chứng lý thuyết dùng phần mềm Matlab.

Nội dung của cuốn sách gồm 10 chương:

Chương 1: Tổng quan về điều khiển thông minh

Chương 2: Hệ mờ

Chương 3: Mạng thần kinh

Chương 4: Giải thuật di truyền

Chương 5: Điều khiển trực tiếp

Chương 6: Nhận dạng hệ phi tuyến

Chương 7: Điều khiển dựa vào mô hình

Chương 8: Điều khiển thích nghi

Chương 9: Điều khiển học

Chương 10: Hệ thống điều khiển thông minh

Trích dẫn

Huỳnh Thái Hoàng, Hệ thống điều khiển thông minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Hệ thống điều khiển thông minhHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADAGiáo trình lập trình điều khiển PLC

Hệ thống điều khiển thông minh

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADAGiáo trình lập trình điều khiển PLC

Mã QR

Hệ thống điều khiển thông minh

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:29 09/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hình mẫu nhà lãnh đạo tài năng

Thứ Tư, 10:04 09/02/2022

Giới thiệu chứng khoán phái sinh

Thứ Tư, 09:49 09/02/2022

Giáo trình thống kê doanh nghiệp

Thứ Tư, 09:07 09/02/2022

Giáo trình thị trường vốn

Thứ Tư, 08:41 09/02/2022

Vehicle Noise, Vibration, and Sound Quality

Thứ Ba, 19:51 08/02/2022