Hệ thống điều khiển thông minh

Nội dung cuốn sách được trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh và kèm theo các ví dụ minh họa được trình bày chi tiết từ cách thiết kế hệ thống điều khiển đến cách thực thi chương trình mô phỏng để bạn đọc có thể tự lập trình kiểm chứng lý thuyết dùng phần mềm Matlab.

Hệ thống điều khiển thông minh

Huỳnh Thái Hoàng

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2014

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh và kèm theo các ví dụ minh họa được trình bày chi tiết từ cách thiết kế hệ thống điều khiển đến cách thực thi chương trình mô phỏng để bạn đọc có thể tự lập trình kiểm chứng lý thuyết dùng phần mềm Matlab.

Nội dung của cuốn sách gồm 10 chương:

Chương 1: Tổng quan về điều khiển thông minh

Chương 2: Hệ mờ

Chương 3: Mạng thần kinh

Chương 4: Giải thuật di truyền

Chương 5: Điều khiển trực tiếp

Chương 6: Nhận dạng hệ phi tuyến

Chương 7: Điều khiển dựa vào mô hình

Chương 8: Điều khiển thích nghi

Chương 9: Điều khiển học

Chương 10: Hệ thống điều khiển thông minh

Trích dẫn

Huỳnh Thái Hoàng, Hệ thống điều khiển thông minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Hệ thống điều khiển thông minhHệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADAGiáo trình lập trình điều khiển PLC

Hệ thống điều khiển thông minh

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADAGiáo trình lập trình điều khiển PLC

Mã QR

Hệ thống điều khiển thông minh

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:29 09/02/2022