Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức về SCADA và ứng dụng của SCADA trong nhà máy điện, cuối của giáo trình là phần giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm điều độ điện lực Hà Nội.

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Đặng Tiến Trung; Vũ Quang Hồi

Xây dựng

2014

Tóm tắt

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức về SCADA và ứng dụng của SCADA trong nhà máy điện, cuối của giáo trình là phần giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm điều độ điện lực Hà Nội.

Nội dung của giáo trình gồm có sáu chương:

Chương 1: Tổng quan hệ thống SCADA, cấu trúc và thành phần

Chương 2: Cấu trúc phần cứng hệ thống SCADA

Chương 3: Cấu trúc phần mềm hệ thống SCADA

Chương 4: Các hệ thống mạng nội bộ dùng cho SCADA

Chương 5: Thiết bị Modem và phòng điều khiển trung tâm

Chương 6: Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện

Trích dẫn

Đặng Tiến Trung; Vũ Quang Hồi, Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA, Xây dựng, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADAGiáo trình lập trình điều khiển PLCGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Giáo trình lập trình điều khiển PLCGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Mã QR

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Nội dung

  • Thứ Ba, 17:07 08/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Thứ Ba, 16:30 08/02/2022

Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Thứ Ba, 15:49 08/02/2022

Computer numerical control: Operation and programming

Thứ Ba, 15:36 08/02/2022

A First course in the Finite Element Method

Thứ Ba, 15:02 08/02/2022

Nguyên lý động cơ đốt trong

Thứ Ba, 14:56 08/02/2022