Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức về SCADA và ứng dụng của SCADA trong nhà máy điện, cuối của giáo trình là phần giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm điều độ điện lực Hà Nội.

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Đặng Tiến Trung; Vũ Quang Hồi

Xây dựng

2014

Tóm tắt

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức về SCADA và ứng dụng của SCADA trong nhà máy điện, cuối của giáo trình là phần giới thiệu hệ thống SCADA/DMS của Trung tâm điều độ điện lực Hà Nội.

Nội dung của giáo trình gồm có sáu chương:

Chương 1: Tổng quan hệ thống SCADA, cấu trúc và thành phần

Chương 2: Cấu trúc phần cứng hệ thống SCADA

Chương 3: Cấu trúc phần mềm hệ thống SCADA

Chương 4: Các hệ thống mạng nội bộ dùng cho SCADA

Chương 5: Thiết bị Modem và phòng điều khiển trung tâm

Chương 6: Ứng dụng của hệ thống SCADA trong việc điều độ hệ thống điện

Trích dẫn

Đặng Tiến Trung; Vũ Quang Hồi, Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA, Xây dựng, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADAGiáo trình lập trình điều khiển PLCGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Giáo trình lập trình điều khiển PLCGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Mã QR

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Nội dung

  • Thứ Ba, 17:07 08/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Thứ Ba, 16:30 08/02/2022

Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Thứ Ba, 15:49 08/02/2022

Computer numerical control: Operation and programming

Thứ Ba, 15:36 08/02/2022

A First course in the Finite Element Method

Thứ Ba, 15:02 08/02/2022

Nguyên lý động cơ đốt trong

Thứ Ba, 14:56 08/02/2022

Video giới thiệu