Giáo trình thống kê doanh nghiệp

Cung cấp kiến thức thống kê chuyên ngành cơ bản, hiện đại cần thiết cho sinh viên tất cả các chuyên ngành khối kinh tế

Giáo trình thống kê doanh nghiệp

Chu Văn Tuấn

Tài chính

2010

Tóm tắt

Cuốn sách được chia thành 8 chương với nội dung cơ bản: Chương 1: Những vấn đề chung của thống kê doanh nghiệp. Chương 2: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 3: Thống kê tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 4: Thống kê tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 5: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 6: Thống kê vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 7: Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 8: Thống kê các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp sản xuất.

Trích dẫn

Chu Văn Tuấn. Giáo trình thống kê doanh nghiệp. Tài chính, 2010

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình thống kê doanh nghiệpGiáo trình khởi sự kinh doanh12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được
Giáo trình Thống kê doanh nghiệpGiáo trình khởi sự kinh doanh12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được

Mã QR

Giáo trình thống kê doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:07 09/02/2022