Giáo trình thị trường vốn

Trình bày tổng quan về thị trường vốn, huy động vốn trên thị trường chứng khoán, hoạt động thuê mua, đầu tư trên thị trường chứng khoán thứ cấp, phân tích đầu tư chứng khoán, rủi ro trong đầu tư chứng khoán, quyền chọn và giao dịch tương lai, quỹ đầu tư chứng khoán

Giáo trình thị trường vốn

Phạm Văn Hùng (Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2009

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 9 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về thị trường vốn.

Chương 2: Các công cụ đầu tiên của thị trường vốn.

Chương 3: Các lý thuyết thị trường vốn.

Chương 4: Thị trường các công cụ phái sinh.

Chương 5: Huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Chương 6: Hoạt động đầu tư trên thị trường vốn.

Chương 7: Xác định lãi suất và định giá đầu tư trên thị trường vốn.

Chương 8: Thị trường công cụ và thị trường tín dụng khi mua.

Chương 9: Quỹ đầu tư chứng khoán

Trích dẫn

Phạm Văn Hùng. Giáo trình thị trường vốn. Đại học Kinh tế quốc dân, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình thị trường vốnGiáo trình quản trị chất lượngBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 1
Giáo trình thị trường vốnGiáo trình quản trị chất lượngBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 1

Mã QR

Giáo trình thị trường vốn

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:41 09/02/2022