Giáo trình thị trường vốn

Trình bày tổng quan về thị trường vốn, huy động vốn trên thị trường chứng khoán, hoạt động thuê mua, đầu tư trên thị trường chứng khoán thứ cấp, phân tích đầu tư chứng khoán, rủi ro trong đầu tư chứng khoán, quyền chọn và giao dịch tương lai, quỹ đầu tư chứng khoán

Giáo trình thị trường vốn

Phạm Văn Hùng (Ch.b)

Đại học Kinh tế quốc dân

2009

Tóm tắt

Cuốn sách gồm 9 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về thị trường vốn.

Chương 2: Các công cụ đầu tiên của thị trường vốn.

Chương 3: Các lý thuyết thị trường vốn.

Chương 4: Thị trường các công cụ phái sinh.

Chương 5: Huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Chương 6: Hoạt động đầu tư trên thị trường vốn.

Chương 7: Xác định lãi suất và định giá đầu tư trên thị trường vốn.

Chương 8: Thị trường công cụ và thị trường tín dụng khi mua.

Chương 9: Quỹ đầu tư chứng khoán

Trích dẫn

Phạm Văn Hùng. Giáo trình thị trường vốn. Đại học Kinh tế quốc dân, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình thị trường vốnGiáo trình quản trị chất lượngBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 1
Giáo trình thị trường vốnGiáo trình quản trị chất lượngBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 1

Mã QR

Giáo trình thị trường vốn

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:41 09/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vehicle Noise, Vibration, and Sound Quality

Thứ Ba, 19:51 08/02/2022

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA

Thứ Ba, 17:07 08/02/2022

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Thứ Ba, 16:30 08/02/2022

Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Thứ Ba, 15:49 08/02/2022

Computer numerical control: Operation and programming

Thứ Ba, 15:36 08/02/2022