Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam

Toàn cầu hóa ngày nay không còn có nghĩa là đi ra nước ngoài, mà nghĩa là cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài ngay cả trên sân nhà. Nhưng luật chơi là bình đẳng và giống nhau, không có sự phân biệt là đang chơi trên “sân nhà” hay “sân khách

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam

Lê Quân

Đại học Quốc gia Hà Nội

2015

Tóm tắt

Toàn cầu hóa ngày nay không còn có nghĩa là đi ra nước ngoài, mà nghĩa là cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài ngay cả trên sân nhà. Nhưng luật chơi là bình đẳng và giống nhau, không có sự phân biệt là đang chơi trên “sân nhà” hay “sân khách”. Cạnh tranh sắp tới sẽ rất khốc liệt, vì vậy đòi hỏi hơn nữa bản lĩnh của doanh nhân. Lãnh đạo doanh nghiệp bên cạnh việc xây dựng một hệ thống quản trị đẳng cấp, còn cần phải đảm bảo được chiến lược khác biệt hóa của doanh nghiệp mình, cũng như có tính chiến thuật rõ ràng khi tham gia sân chơi toàn cầu. Tuy nhiên, tính bền vững của một doanh nghiệp còn phụ thuộc vào văn hóa doanh nghiệp – giá trị được tạo bởi sự gắn bó, đồng nhất của một tập thể người. Điều này phụ thuộc vào quá trình học hỏi của các doanh nhân, đó là vừa tiếp thu kinh nghiệm của những doanh nghiệp đi trước nhưng phải dám đổi mới, sáng tạo để tạo ra bản sắc văn hóa riêng cho doanh nghiệp của mình. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 11 chương.

Chương 1: Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp.

Chương 2: Hội đồng quản trị.

Chương 3: Ban Điều hành.

Chương 4: Giám đốc điều hành.

Chương 5: Giám đốc chức năng.

Chương 6: Lãnh đạo doanh nghiệp, KPI và BSC.

Chương 7: Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo doanh nghiệp.

Chương 8 và 9: Năng lực và khung năng lực lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.

Chương 10: Chất lượng lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam.

Chương 11: Phát triển năng lực lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam

Trích dẫn

Lê Quân. "Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt NamGiáo trình kinh tế đầu tưGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty
Lãnh đạo doanh nghiệp Việt NamGiáo trình kinh tế đầu tưGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Mã QR

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:26 09/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp

Thứ Tư, 13:10 09/02/2022

Cơ sở kĩ thuật nhiệt

Thứ Tư, 12:58 09/02/2022

Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp

Thứ Tư, 12:40 09/02/2022

Giáo trình chi tiết máy

Thứ Tư, 11:34 09/02/2022

Hệ thống điều khiển thông minh

Thứ Tư, 11:29 09/02/2022