Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Giáo trình cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho các sinh viên học chuyên ngành kế toán, kiểm toán .

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Nguyễn Thị Thanh Loan ( Ch.b)

Thống Kê

2018

Tóm tắt

Để góp phần cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho các sinh viên học chuyên ngành kế toán, kiểm toán và đáp ứng yêu cầu tài liệu cho đào tạo và nghiên cứu, học tập, nhóm tác giả Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tiếp tục biên soạn cuốn “Giáo trình kế toán quản trị (Phần 2)”.

Giáo trình gồm 4 chương, được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm cũng như tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước về kế toán quản trị, cụ thể:

+ Chương 1: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp.

+ Chương 2: Kế toán trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm quản lý.

+ Chương 3: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định.

+ Chương 4: Phân tích báo cáo kế toán quản trị.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Loan ( Ch.b). Giáo trình kế toán quản trị Phần 2, Thống Kê, 2018

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2Giáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kinh tế học vi mô

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kinh tế học vi mô

Mã QR

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:50 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình vật liệu học

Thứ Năm, 15:29 17/02/2022

Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Thứ Năm, 15:04 17/02/2022

Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013

Thứ Năm, 14:57 17/02/2022

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1

Thứ Năm, 14:51 17/02/2022

Máy công cụ CNC - Những vấn đề cơ bản về cấu trúc, chức năng, vận hành, lập trình khai thác nhóm máy phay và tiện CNC

Thứ Năm, 14:44 17/02/2022

Video giới thiệu