Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Giáo trình cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho các sinh viên học chuyên ngành kế toán, kiểm toán .

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Nguyễn Thị Thanh Loan ( Ch.b)

Thống Kê

2018

Tóm tắt

Để góp phần cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho các sinh viên học chuyên ngành kế toán, kiểm toán và đáp ứng yêu cầu tài liệu cho đào tạo và nghiên cứu, học tập, nhóm tác giả Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã tiếp tục biên soạn cuốn “Giáo trình kế toán quản trị (Phần 2)”.

Giáo trình gồm 4 chương, được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm cũng như tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước về kế toán quản trị, cụ thể:

+ Chương 1: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp.

+ Chương 2: Kế toán trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm quản lý.

+ Chương 3: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định.

+ Chương 4: Phân tích báo cáo kế toán quản trị.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Loan ( Ch.b). Giáo trình kế toán quản trị Phần 2, Thống Kê, 2018

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2Giáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kinh tế học vi mô

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kinh tế học vi mô

Mã QR

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:50 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình vật liệu học

Thứ Năm, 15:29 17/02/2022

Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Thứ Năm, 15:04 17/02/2022

Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013

Thứ Năm, 14:57 17/02/2022

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1

Thứ Năm, 14:51 17/02/2022

Máy công cụ CNC - Những vấn đề cơ bản về cấu trúc, chức năng, vận hành, lập trình khai thác nhóm máy phay và tiện CNC

Thứ Năm, 14:44 17/02/2022