Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Giáo trình gồm các nội dung: Bổ túc một số kiến thức đại số tuyến tính; Bài toán qui hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình; Bài toán đối ngẫu; Bài toán vận tải

Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Đào Thị Thuận (ch.b)

Đại học Sư phạm

2015

Tóm tắt

Quy hoạch tuyến tính là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kĩ thuật và công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Học phần này được đưa vào học tập chủ yếu ở năm thứ hai và năm thứ ba, khi sinh viên đã được làm quen với phương pháp học tập và nghiên cứu ở trường đại học.

“Giáo trình Quy hoạch tuyến tính” hướng tới hai mục tiêu:

Một là vận dụng các kết quả nghiên cứu lí thuyết, tăng cường phần thực hành bài tập và một số bài toán ứng dụng thực tế. Đây là mục tiêu chính của giáo trình, do đó các thuật toán được trình bày thành từng bước chi tiết rõ ràng, chú trọng tính thực hành.

Hai là giáo trình cũng đưa vào cơ sở lý thuyết để dẫn dắt, giải thích cho các kết quả áp dụng. Để thuận tiện cho quá trình tự nghiên cứu của sinh viên, giáo trình cũng đưa thêm vào phần kiến thức đại số tuyến tính, làm kiến thức nền tảng cho phần nghiên cứu lí thuyết quy hoạch.

Giáo trình ngoài chương mở đầu còn 4 chương:

. Chương mở đầu: Bổ túc một số kiến thức đại số tuyến tính

. Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình

. Chương 2: Bài toán đối ngẫu

. Chương 3: Bài toán vận tải

Trích dẫn

Đào Thị Thuận (ch.b). Giáo trình quy hoạch tuyến tính. Đại học Sư phạm,2015

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình quy hoạch tuyến tínhChi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy
Giáo trình quy hoạch tuyến tínhChi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Mã QR

 Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:04 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013

Thứ Năm, 14:57 17/02/2022

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1

Thứ Năm, 14:51 17/02/2022

Máy công cụ CNC - Những vấn đề cơ bản về cấu trúc, chức năng, vận hành, lập trình khai thác nhóm máy phay và tiện CNC

Thứ Năm, 14:44 17/02/2022

Giáo trình quản trị nhân lực

Thứ Năm, 14:22 17/02/2022

博雅汉语.高级飞翔篇 II– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp II

Thứ Năm, 14:06 17/02/2022