Giáo trình phân tích kinh doanh

Với tầm quan trọng của mình, phân tích kinh doanh luôn là một môn học được chú trọng trong các trường kinh tế và cũng được vận dụng khái nhiều trong đời sống kinh tế.

Giáo trình phân tích kinh doanh

Nguyễn Văn Công ( Ch.b)

ĐHKTQD

2013

Tóm tắt

Với tầm quan trọng của mình, phân tích kinh doanh luôn là một môn học được chú trọng trong các trường kinh tế và cũng được vận dụng khái nhiều trong đời sống kinh tế. Tuy nhiên, ở Việt Nam trong một thời gian khá dài, do ảnh hưởng nặng nề của cơ chế kinh tế quan liêu, bao cấp cũng như nhận thức của xã hội, nội dung phân tích kinh doanh chưa theo sự phát triển của nền kinh tế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế nên đã làm giảm phần nào giá trị của phân tích kinh doanh.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, sau nhiều lần thảo luận, sửa chữa, Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đã tiến hành tổ chức biên soạn lại và tái bản cuốn giáo trình Phân tích kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới. Trong lần tái bản này, ngoài việc tiếp tục bổ sung, sửa đổi nội dung, phương pháp phân tích, giáo trình còn được kết cấu lại để đảm bảo tính cân đối giữa các chương trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước cùng với ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường…

Giáo trình được thiết kế thành 7 chương:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh.

+ Chương 2: Phân tích hoạt động cung cấp.

+ Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất.

+ Chương 4: Phân tích hoạt động tiêu thụ.

+ Chương 5: Phân tích hoạt động đầu tư.

+ Chương 6: Phân tích hoạt động tài chính.

+ Chương 7: Đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Công ( Ch.b). Giáo trình phân tích kinh doanh, ĐHKTQD, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích kinh doanhGiáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhGiáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Giáo trình phân tích kinh doanh

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhGiáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mã QR

Giáo trình phân tích kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:32 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thứ Hai, 14:19 21/02/2022

Giáo trình quản trị học

Thứ Hai, 14:09 21/02/2022

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 (tái bản 2013)

Thứ Hai, 14:06 21/02/2022

Giáo trình Tin học ứng dụng

Thứ Hai, 13:57 21/02/2022

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4

Thứ Hai, 13:53 21/02/2022

Video giới thiệu