Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh bao gồm những kiến thức nền tảng nhất trong nghiên cứu khoa học hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nguyễn Đình Thọ

Tài Chính

2014

Tóm tắt

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh bao gồm những kiến thức nền tảng nhất trong nghiên cứu khoa học hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học. Nội dung này là nội dung cốt lõi của chuổi năm lớp về phương pháp nghiên cứu giúp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có thêm tài liệu học tập.

Giáo trình này theo hướng ứng dụng trong thiết kế và thực hiện nghiên cứu trong khoa học kinh doanh, tập trung nhiều vào ví dụ minh họa, chủ yếu trích từ một số nghiên cứu của tác giả và các cộng sự trong những năm gần đây về thị trường Việt Nam. Phần mềm thống kê SPSS được giới thiệu để xử lý dữ liệu.

Giáo trình này phục vụ chính cho môn học phương pháp nghiên cứu khoa học ở bậc cao học và tiến sĩ của ngành kinh doanh.Tuy nhiên những ngành khoa học xã hội khác đề có thể sử dụng vì cùng chung phương pháp nghiên cứu. Để sử dụng được người đọc cần những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu nhập môn ở bậc cử nhân, nghiên cứu thị trường và một số kiến thức cơ bản về thống kê. Vì vậy sinh viên bậc cử nhân các năm cuối cũng có thể tham khảo.

Giáo trình gồm 15 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về nghiên cứ khoa học.

+ Chương 2: Vấn đề nghiên cứu.

+ Chương 3: Phương pháp định tính.

+ Chương 4: Phương pháp định lượng.

+ Chương 5: Phương pháp hỗn hợp.

Chương 6: Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng.

+ Chương 7: Đo lường và thu thập dữ liệu định lượng.

+ Chương 8: Đo lường khái niệm nghiên cứu.

+ Chương 9: Thống kê dùng trong kiểm định lý thuyết khoa học.

+ Chương 10: Cronbach Alpha và đánh giá độ tin cậy trong thang đo.

+ Chương 11: Mô hình EFA: kiểm định giá trị thang đo.

+ Chương 12: Mô hình T – Test và Anova: kiểm định khác biệt trung bình

……. ..........................................

Trích dẫn

Nguyễn Đình Thọ. Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Tài Chính, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhGiáo trình Marketinng căn bảnGiáo trình Marketing căn bản

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Giáo trình Marketinng căn bảnGiáo trình Marketing căn bản

Mã QR

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:19 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Employee Training & Development

Thứ Hai, 10:44 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1

Thứ Hai, 10:38 21/02/2022

E-Government, Information, Technology, and Transformation

Thứ Hai, 10:19 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 3 Sách bài tập

Thứ Hai, 10:09 21/02/2022

Giáo trình Marketing căn bản (Trần Minh Đạo)

Thứ Hai, 10:08 21/02/2022