E-Government, Information, Technology, and Transformation

This book presents a citizen-centric perspective of the dual components of e-government and e-governance. E-government> refers to the practice of online public reporting by government to citizens, and to service delivery via the Internet. E-governance represents the initiatives for citizens to participate and provide their opinion on government websites.

E-Government, Information, Technology, and Transformation

Scholl,Hans J.

Routledge

2021

Abstract

This book presents a citizen-centric perspective of the dual components of e-government and e-governance. E-government> refers to the practice of online public reporting by government to citizens, and to service delivery via the Internet. E-governance represents the initiatives for citizens to participate and provide their opinion on government websites.

This volume in the Public Solutions Handbook Series focuses on various e-government initiatives from the United States and abroad, and will help guide public service practitioners in their transformation to e-government. The book provides important recommendations and suggestions oriented towards practitioners, and makes a significant contribution to e-government by showcasing successful models and highlighting the lessons learned in the implementation processes.

Chapter coverage includes:

- Online fiscal transparency

- Performance reporting

- Improving citizen participation

- Privacy issues in e-governance

- Internet voting

- E-government at the local level

Citation

Schnoll, Hans J. E-government: Information, technology, and transformation. Routledge, 2021

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

E-Government, Information, Technology, and TransformationCâu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi môGiáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng
E-Government, Information, Technology, and TransformationCâu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi môGiáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

QR code

E-Government, Information, Technology, and Transformation

Content

  • Thứ Hai, 10:19 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình chuẩn HSK 3 Sách bài tập

Thứ Hai, 10:09 21/02/2022

Giáo trình Marketing căn bản (Trần Minh Đạo)

Thứ Hai, 10:08 21/02/2022

Lập trình C++ - Lý thuyết, Bài tập và lời giải mẫu

Thứ Hai, 10:02 21/02/2022

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3

Thứ Hai, 09:42 21/02/2022

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Thứ Hai, 09:31 21/02/2022

Video giới thiệu