Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3 trình bày về các quá trình và thiết bị truyền nhiệt, đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, cô đặc, quá trình lạnh.

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3

Phạm Xuân Toản

Nxb Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Cuốn sách này được biên soạn với những nội dung sát thực tế và cơ bản nhất mà công nghệ hóa chất, công nghiệp thực phẩm đang yêu cầu, nhằm giúp cho bạn đọc có khả năng tự giải quyết những vấn đề có liên quan như hiểu rõ cơ chế của các quá trình nhiệt, biết cách tính toán, thiết kế và lựa chọn các loại thiết bị truyền nhiệt.

Nội dung gồm 5 chương:

+ Chương 1: Truyền nhiệt

+ Chương 2: Đun nóng, làm nguội, ngưng tụ

+ Chương 3: Cô đặc

+ Chương 4: Quá trình lạnh

+ Chương 5: Các ví dụ và bài tập

Trích dẫn

Phạm Xuân Toản. Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Mã QR

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:42 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Thứ Hai, 09:31 21/02/2022

Giáo trình Marketing căn bản (Cao Thị Thanh)

Thứ Hai, 09:26 21/02/2022

Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Thứ Hai, 09:09 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 3

Thứ Hai, 09:02 21/02/2022

Bài tập hóa lý cơ sở

Thứ Hai, 08:50 21/02/2022