Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1. Các quá trình thủy lực, bơm, quạt, máy nén, trình bày những khái niệm cơ bản cân bằng vật liệu, cân bằng nhiệt lượng, năng suất, hiệu suất, cường độ sản xuất, công suất và hiệu suất, hệ đơn vị, thuyết đồng dạng và phương pháp phân tích thứ nguyên; những kiến thức cơ bản về thuỷ lực học, vận chuyển chất lỏng và nén khí...

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Nguyễn Bin

Nxb Khoa học và Kỹ thuật

2002

Tóm tắt

Các Quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và Thực phẩm -Tập 1: Các Quá Trình Thủy Lực, Bơm, Quạt, Máy Nén: Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm được xây dựng trên cơ sở khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Đặc điểm của lĩnh vực này là nghiên cứu những qui luật hoạt động của các quá trình để định ra cơ cấu thiết bị, nhằm thích ứng với thực tế sản xuất. Vì vậy, hiểu sâu về quá trình và thiết bị sẽ giúp cho các kỹ sư khả năng tính toán, thiết kế thiết bị, khả năng vận hành, cải tiến hoặc đề xuất những thiết bị thích ứng nhất cho một công nghệ cụ thể, với năng suất và hiệu suất cao. Do đó, đối tượng phục vụ của cuốn sách này rất rộng, bao gồm các ngành công nghệ hoá chất, thực phẩm, như công nghệ hoá dầu, phân bón, chế biến lương thực, dược liệu, xử lý môi trường…

Các quá trình và thiết bị được coi là một môn học cơ sở rất quan trọng cho sinh viên ngành hoá chất, luyện kim. Mục đích trang bị cho sinh viên các ngành này những kiến thức về các quá trình thuỷ lực, truyền nhiệt, chuyển khối và các quá trình hoá học; hiểu biết về phương pháp phân riêng hệ không đồng nhất dưới tác dụng của cơ học. Ngoài ra còn trang bị thêm những kiến thức về truyền nhiệt, cô đặc, sấy, lạnh đông và đập, nghiền, sàng.

Trong cuốn sách này gồm:

+ Chương 1: Khái niệm cơ bản Đối tượng và nhiệm vụ của môn học; Nội dung; Những khái niệm chung; Hệ đơn vị; Thuyết đồng dạng và phương pháp phân tích thứ nguyên.

Phần 1: Các quá trình thuỷ lực, thuỷ cơ và cơ học

+ Chương 2: Những kiến thức cơ bản về thuỷ lực học; Tĩnh lực học của chất lỏng; Động lực học của chất lỏng; Vận chuyển và nén khí; Bể chứa khí.

+ Chương 3: Vận chuyển chất lỏng và nén khí; Vận chuyển chất lỏng; Vận chuyển và nén khí; Bể chứa khí.

+ Chương 4: Ví dụ và bài tập; Các quá trình thuỷ tĩnh và thủy động lực học; Bơm, quạt, máy nén.

Trích dẫn

Nguyễn Bin. Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 Dược điển Việt Nam tập 1Dược điển Việt Nam tập 2

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Dược điển Việt Nam tập 1

Dược điển Việt Nam tập 2

Mã QR

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Nội dung

  • Thứ Sáu, 17:56 18/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Thứ Sáu, 16:38 18/02/2022

Độc chất học

Thứ Sáu, 15:28 18/02/2022

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Thứ Sáu, 15:09 18/02/2022

Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)

Thứ Sáu, 15:00 18/02/2022

Giáo trình truyền động điện

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022