Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Kinh tế học vĩ mô là một nhánh của kinh tế học. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới có những bất ổn khó lường, việc nắm vững các lý thuyết kinh tế vĩ mô nhằm có thể đưa ra các chính sách kinh tế hiệu quả là điều hết sức quan trọng. Bám sát vào những nội dung của chương trình kinh tế học vĩ mô cơ bản của Việt Nam và tham khảo một số chương trình học của các nước tiên tiến trên thế giới nhi Anh, Mỹ, Nhật

Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Hoàng Xuân Bình

KH & KT

2015

Tóm tắt

Kinh tế học vĩ mô là một nhánh của kinh tế học. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới có những bất ổn khó lường, việc nắm vững các lý thuyết kinh tế vĩ mô nhằm có thể đưara các chính sách kinh tế hiệu quả là điều hết sức quan trọng. Bám sát vào những nội dung của chương trình kinh tế học vĩ mô cơ bản của Việt Nam và tham khảo một số chương trình học của các nước tiên tiến trên thế giới nhi Anh, Mỹ, Nhật

Cuốn sách gồm 9 chương, gồm nhiều nội dung từ khái niệm, thuật ngữ, công thức tính toán hay những vấn đề chính sách cụ thể. Các vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản được trình bày từ đơn giản đến bức tạp, từ ngắn hạn đến dài hạn, giúp người đọc nắm được các lý thuyết cơ bản về kinh tế vĩ mô, vừa trang bị các kỹ năng tính toán, tư duy, phân tích mới,

Trích dẫn

Hoàng Xuân Bình. Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản. KH & KT, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bảnGiáo trình quản trị nhân lực Giáo trình Kinh tế học Vi mô
Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bảnGiáo trình quản trị nhân lực Giáo trình Kinh tế học Vi mô

Mã QR

Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô

Thứ Sáu, 14:42 18/02/2022

Dược điển Việt Nam tập 1

Thứ Sáu, 14:22 18/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 2 Sách bài tập

Thứ Sáu, 14:07 18/02/2022

Luật an toàn, vệ sinh lao động (Hiện hành)

Thứ Sáu, 13:49 18/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 2

Thứ Sáu, 13:41 18/02/2022

Video giới thiệu