Luật an toàn, vệ sinh lao động (Hiện hành)

Luật an toàn, vệ sinh lao động gồm 7 chương với 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật an toàn, vệ sinh lao động (Hiện hành)

Việt Nam(CHXHCN)

Chính trị Quốc gia sự thật

2020

Tóm tắt

Luật an toàn, vệ sinh lao động gồm 7 chương với 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
Luật an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Nôi dung chính: Quy định chung, các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động, chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, điều khoản thi hành.

Trích dẫn

Việt Nam(CHXHCN). Luật an toàn, vệ sinh lao động (Hiện hành). Chính trị Quốc gia sự thật, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Luật an toàn, vệ sinh lao độngThuật quản lý thời gianTư duy tích cực tạo thành công
Luật an toàn, vệ sinh lao độngThuật quản lý thời gianTư duy tích cực tạo thành công

Mã QR

Luật an toàn, vệ sinh lao động

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:49 18/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình chuẩn HSK 2

Thứ Sáu, 13:41 18/02/2022

Cẩm nang Java 2

Thứ Sáu, 13:13 18/02/2022

Vật lý đại cương các nguyên lý và ứng dụng (Tập 3): Quang học và vật lý lượng tử

Thứ Sáu, 13:07 18/02/2022

Vật lý đại cương các nguyên lý và ứng dụng (Tập 1): Cơ học và nhiệt học

Thứ Sáu, 12:28 18/02/2022

Nhập môn về kỹ thuật

Thứ Sáu, 10:38 18/02/2022