Thuật quản lý thời gian

Khả năng quản lý thời gian sẽ quyết định sự thành bại của bạn nhiều hơn bất cứ yếu tố nào khác. Càng biết cách sử dụng thời gian, bạn càng có nhiều cơ hội đạt được những thành quả lớn trong công việc. Và cuốn sách kỹ năng Thuật quản lý thời gian sẽ giúp bạn làm được điều đó!

Thuật quản lý thời gian

Brian Tracy

Thế giới

2018

Tóm tắt

Khả năng quản lý thời gian sẽ quyết định sự thành bại của bạn nhiều hơn bất cứ yếu tố nào khác. Càng biết cách sử dụng thời gian, bạn càng có nhiều cơ hội đạt được những thành quả lớn trong công việc. Và cuốn sách kỹ năng Thuật quản lý thời gian sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Cuốn sách hướng dẫn nhỏ với những kỹ thuật quản lý thời gian này đã được kiểm chứng trong các chiến lược kinh doanh của Brian Tracy để tiết kiệm được hai hay nhiều hơn số giờ lao động mỗi ngày.

Nội dung bao gồm: Tâm lý học về quản lý thời gian; Xác định các giá trị bạn coi trọng; Suy nghĩ về tầm nhìn và sứ mệnh của bạn; Dự tính về tương lai và nhìn lại; Viết ra các kế hoạch; Lập biểu đồ các kế hoạch của bạn; Lập danh sách công việc hàng ngày; Thiết lập các ưu tiên rõ ràng; Giữ đúng hướng; Xác định các nhiệm vụ chính; Ủy quyền cho người khácl; Tập trung tâm trí; Vượt qua sự trì hoãn; Đặt ra các khoảng thời gian thích hợp; Kiểm soát sự gián đoạn; Sắp xếp các nhiệm vụ theo nhóm; Quản lý điện thoại; Tổ chức các cuộc họp hiệu quả; Đọc nhanh hơn, nhớ nhiều hơn; Đầu tư phát triển bản thân; Sắp xếp nơi làm việc của bạn.

Trích dẫn

Brian Tracy. Thuật quản lý thời gian . Thế giới, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Thuật quản lý thời gianGiáo trình nguyên lý cắtGiáo trình dao động kỹ thuật trong thiết kế cơ khí
Thuật quản lý thời gianGiáo trình nguyên lý cắtGiáo trình dao động kỹ thuật trong thiết kế cơ khí

Mã QR

Thuật quản lý thời gian

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:08 15/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới)

Thứ Ba, 14:53 15/02/2022

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Ba, 14:29 15/02/2022

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Ba, 14:21 15/02/2022

Giáo trình lý thuyết ô tô (Lê Văn Anh)

Thứ Ba, 14:18 15/02/2022

Giáo trình nguyên lý cắt

Thứ Ba, 14:03 15/02/2022