Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô là một trong những môn học cơ sở ngành đối với sinh viên thuộc khối ngành kinh tế ở tất cả các trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước

Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô

Nguyễn Như Ý

Thống kê

2015

Tóm tắt

Nội dung chủ yếu của cuốn sách này là giới thiệu và phân tích các quy luật chi phối hành vi ứng xử của các thành viên tham gia thị trường.

Từ đó, rút ra các nguyên tắc cơ bản để các thành viên này có thể đưa ra các quyết định lựa chọn tối ưu.

Cuốn sách này được biên soạn theo hướng nghiên cứu từng mảng vấn đề rời rạc, sau đó sẽ liên kết các vấn đề lại với nhau để nắm chắc các nguyên tắc cơ bản làm cơ sở đưa ra các quyết định tối ưu.

Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi và bài tập để giúp sinh viên cũng cố phần lý thuyết

Trích dẫn

Nguyễn Như Ý. Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô. Thống kê, 2015

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi môGiáo trình Kinh tế học Vĩ môGiáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng
Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi môGiáo trình Kinh tế học Vĩ môGiáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Mã QR

Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:42 18/02/2022