Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Tài chính và tiền tệ là lĩnh vực khoa học vô cùng phong phú, hấp dẫn, song hành cùng kinh tế hàng hóa thị trường. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, các chính sách về tài chính, tiền tệ nhanh chóng trở thành một trong những chính sách quản lý vĩ mô quan trọng bậc nhất của nhà nước. Các khoa học về tài chính, tiền tệ còn là công cụ hàng đầu trong hoạch định quản lý và quản trị kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Nguyễn Hữu Tài

Đại học Kinh tế quốc dân

2017

Tóm tắt

Tài chính và tiền tệ là lĩnh vực khoa học vô cùng phong phú, hấp dẫn, song hành cùng kinh tế hàng hóa thị trường. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, các chính sách về tài chính, tiền tệ nhanh chóng trở thành một trong những chính sách quản lý vĩ mô quan trọng bậc nhất của nhà nước. Các khoa học về tài chính, tiền tệ còn là công cụ hàng đầu trong hoạch định quản lý và quản trị kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ gồm 15 chương:

+ Chương 1: tổng quan về tài chính và tiền tệ.

+ Chương 2: Tổng quan về hệ thống tài chính.

+ Chương 3: Ngân sách nhà nước.

+ Chương 4: Tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 5: Tín dụng.

+ Chương 6: Thị trường tài chính.

+ Chương 7: Các tổ chức tài chính trung gian.

+ Chương 8: Lãi suất.

+ Chương 9: Ngân hàng thương mại.

+ Chương 10: Quá trình cung ứng tiền tệ.

+ Chương 11: Cầu tiền tệ.

+ Chương 12: Ngân hàng trung ương.

+ Chương 13: Chính sách tiền tệ.

+ Chương 14: Lạm phát.

+ Chương 15: Tài chính quốc tế

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Tài (Ch.b). Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ. Đại học kinh tế quốc dân, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệGiáo trình quản trị nhân lực Giáo trình Kinh tế học. Tập 1
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệGiáo trình quản trị nhân lực Giáo trình Kinh tế học. Tập 1

Mã QR

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:09 18/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)

Thứ Sáu, 15:00 18/02/2022

Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Dược điển Việt Nam tập 2

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Giáo trình truyền động điện

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô

Thứ Sáu, 14:42 18/02/2022