Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (7510401)

Dược điển Việt Nam tập 1Dược điển Việt Nam tập 2Độc chất họcĂn mòn và bảo vệ kim loại
Dược điển Việt Nam tập 1Dược điển Việt Nam tập 2Độc chất họcĂn mòn và bảo vệ kim loại
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 Bài tập các phương pháp phổ trong hóa hữu cơBài tập hóa lý cơ sở Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 Bài tập các phương pháp phổ trong hóa hữu cơBài tập hóa lý cơ sở Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 (tái bản 2013)
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 (tái bản 2013)
Công nghệ axit sufuricCông nghệ in hoa sản phẩm dệt mayCơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2
Công nghệ axit sufuricCông nghệ in hoa sản phẩm dệt mayCơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2
Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 3Cơ sở hóa học Polyme Tập 1Cơ sở hóa học dị vòngCơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí
Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 3Cơ sở hóa học Polyme Tập 1Cơ sở hóa học dị vòngCơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí
Cơ sở lý thuyết hóa học phân tíchCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíDược động học đại cươngDược liệu học tập 2
Cơ sở lý thuyết hóa học phân tíchCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíDược động học đại cươngDược liệu học tập 2
Dược lý học lâm sàngGiáo trình Ăn mòn và bảo vệ kim loạiGiáo trình các phương pháp phân tích điện hóaGiáo trình các phương pháp phân tích trắc quang
Dược lý học lâm sàngGiáo trình Ăn mòn và bảo vệ kim loạiGiáo trình các phương pháp phân tích điện hóaGiáo trình các phương pháp phân tích trắc quang
Giáo trình Các phương pháp phân tích vật lí trong hóa hữu cơGiáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏGiáo trình Công nghệ chất hoạt động bề mặtGiáo trình gia công chất dẻo
Giáo trình Các phương pháp phân tích vật lí trong hóa hữu cơGiáo trình Công nghệ chế biến dầu mỏGiáo trình Công nghệ chất hoạt động bề mặtGiáo trình gia công chất dẻo
Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiênGiáo trình Hóa học Hữu cơGiáo trình hóa học xanhGiáo trình hóa lí 1 Nhiệt động hóa học
Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiênGiáo trình Hóa học Hữu cơGiáo trình hóa học xanhGiáo trình hóa lí 1 Nhiệt động hóa học
Giáo trình hóa lý 2 Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keoGiáo trình hóa phân tíchGiáo trình hóa vô cơGiáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu
Giáo trình hóa lý 2: Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keoGiáo trình hóa phân tíchGiáo trình hóa vô cơGiáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu
Giáo trình kỹ thuật xúc tácGiáo trình Kỹ thuật phản ứngGiáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệpGiáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học
Giáo trình kỹ thuật xúc tácGiáo trình Kỹ thuật phản ứngGiáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệpGiáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học
Giáo trình phân tích công cụGiáo trình phân tích công nghiệp (Tập 1)Giáo trình phân tích môi trường Giáo trình quá trình chuyển khối
Giáo trình phân tích công cụGiáo trình phân tích công nghiệp (Tập 1)Giáo trình phân tích môi trường Giáo trình quá trình chuyển khối
Giáo trình sơn và kỹ thuật sơnGiáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệpHóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)Hóa học vô cơ (tập 1)
Giáo trình sơn và kỹ thuật sơnGiáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệpHóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)Hóa học vô cơ (tập 1)
Hóa học vô cơ (Tập 2)Hóa học vô cơ (Tập 3)Hóa công: cơ sở chuyển khốiPhương pháp phân tích phổ nguyên tử
Hóa học vô cơ (Tập 2)Hóa học vô cơ (Tập 3)Hóa công: cơ sở chuyển khốiPhương pháp phân tích phổ nguyên tử
Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)Analytical ElectrochemistryHóa học các hợp chất dị vòngHóa học dầu mỏ và khí
Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)Analytical ElectrochemistryHóa học các hợp chất dị vòngHóa học dầu mỏ và khí
Sắc ký khíHóa học hữu cơ Tập 1Hóa học hữu cơ Tập 2Hóa học hữu cơ Tập 3
Sắc ký khíHóa học hữu cơ Tập 1Hóa học hữu cơ Tập 2Hóa học hữu cơ Tập 3
Hóa học phân tích Phần 2Hóa học thực phẩm Hóa học và kỹ thuật sản xuất polymeHóa học vô cơ (Lê Mậu Quyền)
Hóa học phân tích Phần 2Hóa học thực phẩm Hóa học và kỹ thuật sản xuất polymeHóa học vô cơ (Lê Mậu Quyền)
Hóa lý SilicatHóa sinh họcHương liệu và ứng dụngKiểm nghiệm dược phẩm
Hóa lý SilicatHóa sinh họcHương liệu và ứng dụngKiểm nghiệm dược phẩm
Kiểm nghiệm thuốcKỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2
Kiểm nghiệm thuốcKỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2
Kỹ thuật mạ điệnKỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩmKỹ thuật sản xuất các chất kiềmKhoa học và công nghệ NaNo
Kỹ thuật mạ điệnKỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩmKỹ thuật sản xuất các chất kiềmKhoa học và công nghệ NaNo
Khoáng vật học SilicatTổng hợp hữu cơ (tập 1)Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh họcLý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
Khoáng vật học SilicatTổng hợp hữu cơ (tập 1)Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh họcLý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
Mô hình hóa môi trường Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa họcNhập môn về kỹ thuậtNhiên liệu sạch
Mô hình hóa môi trường Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa họcNhập môn về kỹ thuậtNhiên liệu sạch
Sổ tay công nghệ mạ điệnSổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất (Tập 1)Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 2)Tổng hợp các chất dị vòng
Sổ tay công nghệ mạ điệnSổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất (Tập 1)Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 2)Tổng hợp các chất dị vòng
Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa họcVật liệu bôi trơnVật liệu dệtVật liệu Polime phân hủy sinh học
Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa họcVật liệu bôi trơnVật liệu dệtVật liệu Polime phân hủy sinh học
Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệpCơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 1)Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)Hóa lý và hóa keo
Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệpCơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 1)Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)Hóa lý và hóa keo
Bài tập hóa học đại cương Phân tích Lí - HóaSổ tay hóa học sơ cấpKỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)
Bài tập hóa học đại cươngPhân tích Lí - HóaSổ tay hóa học sơ cấpKỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)
Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 2)Nhập môn về kỹ thuậtPhương pháp phân tích phổ phân tửPrinciples of Instrumental Analysis 7th edition Skoog
Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 2)Nhập môn về kỹ thuậtPhương pháp phân tích phổ phân tửPrinciples of Instrumental Analysis 7th edition Skoog
Natural Gas Processing: Technology and Engineering DesignIntroduction to strategies for organic synthesisAdvanced natural gas engineeringFundamentals of Petroleum Refining
Natural Gas Processing : Technology and Engineering DesignIntroduction to strategies for organic synthesisAdvanced natural gas engineeringFundamentals of Petroleum Refining
Analytical ElectrochemistryChemical Process Design: Computer - Aided Case StudiesChemDraw chemical structure drawing StandardModern Analytical Chemistry
Analytical ElectrochemistryChemical Process Design: Computer - Aided Case StudiesChemDraw chemical structure drawing StandardModern Analytical Chemistry
Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vậtGiáo trình Xử lý số liệu thực nghiệmAn toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khíHandbook of Petroleum Product Analysis
Thẩm định phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vậtGiáo trình Xử lý số liệu thực nghiệm An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khíHandbook of Petroleum Product Analysis
Petroleum Products HandbookCác sản phẩm dầu mỏ & hóa dầuCông nghệ sợi hóa họcSurfactant Science and Technology fourth edition
Petroleum Products HandbookCác sản phẩm dầu mỏ & hóa dầuCông nghệ sợi hóa họcSurfactant Science and Technology fourth edition
Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơPaint and surface coatings : theory and practiceShape Selective Catalysis in Industrial ApplicationsCoatings materials and surface coatings
Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơPaint and surface coatings : theory and practiceShape Selective Catalysis in Industrial ApplicationsCoatings materials and surface coatings
Hương liệu mỹ phẩmCationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and ApplicationsPharmaceutics The Science of Dosage Form DesignKỹ thuật sản xuất dược phẩm
Hương liệu mỹ phẩmCationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and ApplicationsPharmaceutics The Science of Dosage Form DesignKỹ thuật sản xuất dược phẩm
Giáo trình Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh họcGreen chemistry: Theory and PracticeHandbook of Green Chemistry and TechnologyThí nghiệm hóa vô cơ
Giáo trình Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh họcGreen chemistry: Theory and PracticeHandbook of Green Chemistry and TechnologyThí nghiệm hóa vô cơ
TCVN 3973-84 Muối ăn ( natri clorua ) Phương pháp thử TCVN 2672 : 1978. Nước uống - phương pháp xác định độ cứng tổng sốTCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nungTCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung
TCVN 3973-84. Muối ăn (NATRI CLORUA). Phương pháp thửTCVN 2672 : 1978. Nước uống - phương pháp xác định độ cứng tổng sốTCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nungTCVN 8560: 2010 Phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu
TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nungSổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiếnTCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nungGiáo trình Thực tập Hóa lý
TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa)Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiếnTCVN 8010 : 2009 Rượu chưng cất - xác định hàm lượng metanolGiáo trình Thực tập Hóa lý
Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơCác phương pháp tổng hợp vật liệu gốmKỹ thuật sản xuất gốm sứCông nghệ sản xuất chất kết dính vô cơ
Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơCác phương pháp tổng hợp vật liệu gốmKỹ thuật sản xuất gốm sứCông nghệ sản xuất chất kết dính vô cơ
Giáo trình Công nghệ sản xuất gốm sứ Hóa học và công nghệ sản xuất xi măngHóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồnChemical Process Engineering: Desgin and economics
Giáo trình Công nghệ sản xuất gốm sứHóa học và công nghệ sản xuất xi măngHóa học nano - công nghệ nền và vật liệu nguồnChemical Process Engineering: Desgin and economics
Ăn mòn và bảo vệ kim loạiGiáo trình Phân tích môi trườngMột số phương pháp phân tích môi trườngGiáo trình Công nghệ xử lý nước thải
Ăn mòn và bảo vệ kim loạiGiáo trình Phân tích môi trườngMột số phương pháp phân tích môi trườngGiáo trình Công nghệ xử lý nước thải
Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước Giáo trình Hóa bảo vệ thực vậtGiáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtGiáo trình Cơ sở lý thuyết hóa học
Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nướcGiáo trình Hóa bảo vệ thực vậtGiáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtGiáo trình Cơ sở lý thuyết hóa học
Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học T.2Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học T.1Chất lượng đất, Phương pháp xác định Kali dễ tiêu TCVN 8862 : 2011Giáo trình bài tập hóa học đại cương Lê Mậu Quyền
Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học T.2Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học T.1Chất lượng đất, Phương pháp xác định Kali dễ tiêu TCVN 8862 : 2011Giáo trình bài tập hóa học đại cương
Giáo trình điện hóa họcGiáo trình Thực tập sinh hóaCông nghệ EnzimCông nghệ Enzym
Giáo trình điện hóa họcGiáo trình Thực tập sinh hóaCông nghệ EnzimCông nghệ Enzym
Công nghệ các chất vô cơ của Nitơ (công nghiệp đạm)Công nghệ chế biến dầu mỏCông nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành
Công nghệ các chất vô cơ của Nitơ (công nghiệp đạm)Công nghệ chế biến dầu mỏCông nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành