Hóa học vô cơ (Tập 2)

Hóa học vô cơ Tập 2 trình bày về Hodro, o xi và nước, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Các nguyên tố nhóm IIIA, các nguyên tố nhóm IV A, các nguyên tố nhóm V A, các nguyên tố nhóm VI A, Các halogen...

Hóa học vô cơ (Tập 2)

Hoàng Nhâm

Nxb. Giáo dục

2002

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách đề cập đến một số kiến thức căn bản về kim loại, về trạng thái thiên nhiên, về phương pháp điều chế, tính chất lý - hóa học cùa các đơn chất và hợp chất của các kim loại điền hình, đồng thời cũng là nội dung thường được giảng dạy trong chương trình Hóa học Vô cơ ở các Trường Đại học và một phần ở Trường Trung học phổ thông. Những kim loại còn lại không đề cập đến trong sách, Vì vậy, nội dung sách không chỉ được sử dụng cho sinh viên ngành Hóa học, mà còn hỗ trợ cho giáo viên môn Hóa học ở các Trường Trung học phổ thông làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy. Ngoài ra còn có thể giúp ích cho sinh viên học môn Hóa học Vô cơ ở các Trường Đại học.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:

+ Chương 1: Hidro, oxi và nước

+ Chương 2: Kim loại kiềm

+ Chương 3: Kim loại kiềm thổ

+ Chương 4: Các nguyên tố nhóm IIIA

+ Chương 5: Các nguyên tố nhóm IVA

+ Chương 6: Các nguyên tố nhóm VA

+ Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIA

+ Chương 8: Các halogen

+ Chương 9: Khí hiếm

Trích dẫn

Hoàng Nhâm. Hóa học vô cơ tập 2, Nxb. Giáo dục, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Hóa học vô cơ (Tập 2)Giáo trình hóa vô cơGiáo trình hóa phân tích

Hóa học vô cơ (Tập 2)

Giáo trình hóa vô cơGiáo trình hóa phân tích

Mã QR

Hóa học vô cơ Tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:47 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Hóa học vô cơ (tập 1)

Thứ Ba, 13:39 29/03/2022

Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Thứ Ba, 13:27 29/03/2022

Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Ba, 13:26 29/03/2022

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Thứ Ba, 11:12 29/03/2022

Technical guide on information system audit

Thứ Ba, 11:11 29/03/2022

Video giới thiệu