Hóa học vô cơ (tập 1)

Hóa học vô cơ. tập 1 Giới thiệu tổng quan về các nguyên tố phi kim, các kim loại, các nguyên tố nhóm IA, VIIIB...

Hóa học vô cơ (tập 1)

Nguyễn Đức Vận

Nxb. Khoa học Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách đã đề cập đến những kiến thức cơ bản về phi kim, về trạng thái thiên nhiên, phương pháp điều chế, tính chất lý hóa học và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất nguyên tố phi kim, đồng thời cũng là nội dung thường được giảng dạy trong các chương trình hóa học vô cơ ở các trường đại học và một phần ở các trường trung học phổ thông.

Nội dung gồm 9 chương:

+ Chương 1: Mở Đầu: Tổng quan về các nguyên tố phi kim

+ Chương 2: Hidro và các hợp chất hidrua

+ Chương 3: Oxi,Ozon, Các hợp chất H2O,H2O2 và các oxit

+ Chương 4: Các nguyên tố nhóm VIIIA:heli,neon,agon,kripton

+ Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIIA:flo,clo,brom,iot, atatin

+ Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIA: oxi, lưu huỳnh,selen,telu,poloni

+ Chương 7: Các nguyên tố nhóm VA:nitơ, photpho, asen,antimon, bitmut

+ Chương 8: Các nguyên tố nhóm IVA:Cacbon và silic

+ Chương 9: Các nguyên tố nhóm IIIA:Bo

Trích dẫn

Nguyễn Đức Vận. Hóa học vô cơ tập 1, Nxb. Khoa học Kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Hóa học vô cơ (tập 1)Giáo trình hóa lí 1: Nhiệt động hóa họcGiáo trình hóa lý 2 Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keo

Hóa học vô cơ (tập 1)

Giáo trình hóa lí 1: Nhiệt động hóa họcGiáo trình hóa lý 2 Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keo

Mã QR

Hóa học vô cơ. tập 1

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:39 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Thứ Ba, 13:27 29/03/2022

Pathways 1 Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Ba, 13:26 29/03/2022

Đầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Thứ Ba, 11:12 29/03/2022

Technical guide on information system audit

Thứ Ba, 11:11 29/03/2022

Bài tập quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:06 29/03/2022

Video giới thiệu