Bài tập quản trị chiến lược

Thực tiễn đã cho thấy rằng trong tình hình hiện nay nếu doanh nghiệp có chiên lược kinh doanh đúng đắn tạo được tư duy hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể thì doanh nghiệp đứng vững và thành công trong kinh doanh. Số còn lại đều rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hoặc đi đến phá sản. Xuất phát từ thực tế đó, môn học Quản trị chiến lược đã trở thành một môn học không thể thiếu được trong đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh

Bài tập quản trị chiến lược

Ngô Kim Thanh

Đại học Kinh tế quốc dân

2011

Tóm tắt

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận nhằm giúp các nhà quản trị kinh doanh trong việc soạn thảo chiến lược và chính sách kinh doanh thích hợp với nguồn lực hiện có của doanh nghiệp để có thể thành công trong kinh doanh và đảm bảo cho doanh nghiệp liên tục bền vững.

Nội dung của cuốn sách như sau:

+ Phần 1: Các kỹ thuật phân tích chiến lược.

+ Phần 2: Bài tập tình huống.

+ Phần 3: Các dạng bài tập tính toán.

+ Phần 4: Câu hỏi thảo luận và ôn tập

Trích dẫn

Ngô Kim Thanh. Bài tập quản trị chiến lược. Đại học Kinh tế quốc dân, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Bài tập quản trị chiến lượcMarketing căn bảnKinh tế đầu tư xây dựng
Bài tập quản trị chiến lượcMarketing căn bảnKinh tế đầu tư xây dựng

Mã QR

Bài tập quản trị chiến lược

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:06 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Bài tập Quản trị chất lượng

Thứ Ba, 09:49 29/03/2022

Giáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệp

Thứ Ba, 09:46 29/03/2022

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Thứ Ba, 09:35 29/03/2022

Giáo trình quá trình chuyển khối

Thứ Ba, 09:25 29/03/2022

Giáo trình phân tích môi trường

Thứ Ba, 09:15 29/03/2022