Bài tập quản trị chiến lược

Thực tiễn đã cho thấy rằng trong tình hình hiện nay nếu doanh nghiệp có chiên lược kinh doanh đúng đắn tạo được tư duy hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể thì doanh nghiệp đứng vững và thành công trong kinh doanh. Số còn lại đều rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hoặc đi đến phá sản. Xuất phát từ thực tế đó, môn học Quản trị chiến lược đã trở thành một môn học không thể thiếu được trong đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh

Bài tập quản trị chiến lược

Ngô Kim Thanh

Đại học Kinh tế quốc dân

2011

Tóm tắt

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận nhằm giúp các nhà quản trị kinh doanh trong việc soạn thảo chiến lược và chính sách kinh doanh thích hợp với nguồn lực hiện có của doanh nghiệp để có thể thành công trong kinh doanh và đảm bảo cho doanh nghiệp liên tục bền vững.

Nội dung của cuốn sách như sau:

+ Phần 1: Các kỹ thuật phân tích chiến lược.

+ Phần 2: Bài tập tình huống.

+ Phần 3: Các dạng bài tập tính toán.

+ Phần 4: Câu hỏi thảo luận và ôn tập

Trích dẫn

Ngô Kim Thanh. Bài tập quản trị chiến lược. Đại học Kinh tế quốc dân, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Bài tập quản trị chiến lượcMarketing căn bảnKinh tế đầu tư xây dựng
Bài tập quản trị chiến lượcMarketing căn bảnKinh tế đầu tư xây dựng

Mã QR

Bài tập quản trị chiến lược

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:06 29/03/2022