Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn trình bày về Thành phần chính của sơn; quy trình công nghệ sản xuất; các phương pháp sơn; một số yêu cầu về chất lượng sơn

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Nguyễn Thế Hữu (ch.b)

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2017

Tóm tắt

Giáo trình Sơn và kỹ thuật sơn gồm có 4 chương, đề cập đến các nội dung đó là Thành phần chính của sơn, quy trình công nghệ sản xuất sơn, các phương pháp sơn và các phương pháp kiểm tra chất lượng sơn.

Giáo trình được dùng làm tài liệu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và các viện. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cán bộ nghiên cứu và những ai quan tâm đến lĩnh vực sơn phủ.

Nội dung các chương gồm:

+ Chương 1: Thành phần chính của sơn

+ Chương 2: Quy trình công nghệ sản xuất sơn

+ Chương 3: Các phương pháp sơn

+ Chương 4: Một số yêu cầu về chất lượng sơn

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hữu (ch.b). Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơnGiáo trình Kỹ thuật phản ứngGiáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Giáo trình Kỹ thuật phản ứngGiáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu

Mã QR

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:35 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình quá trình chuyển khối

Thứ Ba, 09:25 29/03/2022

Giáo trình phân tích môi trường

Thứ Ba, 09:15 29/03/2022

Quản lý bảo trì công nghiệp

Thứ Ba, 09:03 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 4

Thứ Ba, 08:17 29/03/2022

Bộ luật Lao động -Tái bản lần thứ 1

Thứ Ba, 08:09 29/03/2022