Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn trình bày về Thành phần chính của sơn; quy trình công nghệ sản xuất; các phương pháp sơn; một số yêu cầu về chất lượng sơn

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Nguyễn Thế Hữu (ch.b)

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2017

Tóm tắt

Giáo trình Sơn và kỹ thuật sơn gồm có 4 chương, đề cập đến các nội dung đó là Thành phần chính của sơn, quy trình công nghệ sản xuất sơn, các phương pháp sơn và các phương pháp kiểm tra chất lượng sơn.

Giáo trình được dùng làm tài liệu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và các viện. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cán bộ nghiên cứu và những ai quan tâm đến lĩnh vực sơn phủ.

Nội dung các chương gồm:

+ Chương 1: Thành phần chính của sơn

+ Chương 2: Quy trình công nghệ sản xuất sơn

+ Chương 3: Các phương pháp sơn

+ Chương 4: Một số yêu cầu về chất lượng sơn

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hữu (ch.b). Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơnGiáo trình Kỹ thuật phản ứngGiáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Giáo trình Kỹ thuật phản ứngGiáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu

Mã QR

Giáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:35 29/03/2022