Tài liệu học tập tiếng Nhật 4

“Tài liệu học tập Tiếng Nhật 4” được biên soạn bởi các giảng viên khoa Ngoại ngữ Trường Đh Công nghiệp Hà Nội. Cuốn sách giúp sinh viên có thể: Nắm được một số từ vựng bày tỏ suy nghĩ, ý kiến và một số cụm từ thường dùng trong giao tiếp hàng ngày và mẫu ngữ pháp. Viết và đọc được các chữ Kanji bài 1. Nắm được và vận dụng các mẫu câu để bày tỏ suy nghĩ, ý kiến.

Tài liệu học tập tiếng Nhật 4

Khoa Ngoại ngữ

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

2021

Tóm tắt

“Tài liệu học tập Tiếng Nhật 4” được biên soạn bởi các giảng viên khoa Ngoại ngữ Trường Đh Công nghiệp Hà Nội. Cuốn sách giúp sinh viên có thể: Nắm được một số từ vựng bày tỏ suy nghĩ, ý kiến và một số cụm từ thường dùng trong giao tiếp hàng ngày và mẫu ngữ pháp. Viết và đọc được các chữ Kanji bài 1. Nắm được và vận dụng các mẫu câu để bày tỏ suy nghĩ, ý kiến.

Nội dung cuốn sách giới thiệu các bài học:

第 1 課: どちらが 勝つと 思いますか

第 2 課: 駅から 遠いくない 所が いいです

第3課: バスを 降りると、前に 公園が あります

第 4 課: だれが ⼿伝いに いきますか

第 5 課: 東京へ ⾏っても、⼤阪の ことを 忘れないでください

第 6課: ごみは どこに 出したら いいですか

第 7課: 何でも 作れるんですね

第8課:出張も 多いし、試験も あるし

第 9 課: 忘れ物を して しまったんです

第 10 課: ⾮常袋を 準備しておかないと

Trích dẫn

Khoa Ngoại ngữ.Tài liệu học tập tiếng Nhật 4.Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, 2021.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Tài liệu học tập Tiếng Nhật 4Fun Fun Korean 2Fun Fun Korean 1
Tài liệu học tập Tiếng Nhật 4
Fun Fun Korean 2Fun Fun Korean 1

Mã QR

Tài liệu học tập Tiếng Nhật 4

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:17 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bộ luật Lao động -Tái bản lần thứ 1

Thứ Ba, 08:09 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 2

Thứ Ba, 07:24 29/03/2022

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Thứ Hai, 22:00 28/03/2022

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)

Thứ Hai, 16:37 28/03/2022

PAPER F6 TAXATION (UK) FA 2009: Practice & Revision Kit

Thứ Hai, 15:53 28/03/2022