Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)

Giáo trình là tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh và tài liệu tham khảo cho sinh viên các chuyên ngành có liên quan.

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

Ngô Kim Thanh (Ch.b), Lê Văn Tâm (Ch.b)

Đại học Kinh Tế Quốc Dân

2008

Tóm tắt

Nội dung giáo trình gồm:

- Phần I: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp:

+ Chương 1: Đại cương về quản trị doanh nghiệp:

+ Chương 2: Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp.

+ Chương 3: Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp.

- Phần II: Chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp:

+ Chương 4: Giám đốc doanh nghiệp.

+ Chương 5: Phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp.

+ Chương 6: Thông tin và quyết định trong quản trị doanh nghiệp.

+ Chương 7: Hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp.

- Phần III: Quản trị nhân sự và đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong doanh nghiệp:

+ Chương 8: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

+ Chương 9: Hành vi tổ chức.

+ Chương 10: Quản trị nhóm trong doanh nghiệp.

+ Chương 11: Quản trị đổi mới trong doanh nghiệp.

- Phần IV: Quản trị kết quả kinh doanh và kiểm tra, kiểm soát trong doanh nghiệp:

+ Chương 12: Quản trị chi phí, kết quả theo phương thức tính mức lãi thô.

+ Chương 13: Quản trị các chính sách tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 14: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp.

Trích dẫn

Ngô Kim Thanh (Ch.b), Lê Văn Tâm ( Ch.b). Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2008

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets: Second EditionPro Power BI Desktop: Interactive data analysis and visualization for the desktop – Second Edition

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)

IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets: Second EditionPro Power BI Desktop: Interactive data analysis and visualization for the desktop – Second Edition

Mã QR

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:37 28/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

PAPER F6 TAXATION (UK) FA 2009: Practice & Revision Kit

Thứ Hai, 15:53 28/03/2022

Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội

Thứ Hai, 15:43 28/03/2022

Giáo trình phân tích công cụ

Thứ Hai, 15:37 28/03/2022

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Thứ Hai, 15:28 28/03/2022

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Thứ Hai, 15:19 28/03/2022