Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội

hống kê là một trong những lợi thế của doanh nghiệp nếu biết dùng chúng và phân tích đúng. Thống kê hiện nay đang là thách thức cho tất cả các doanh nghiệp khai thác thông tin từ hàng tỉ thông tin mỗi ngày. Doanh nghiệp nào nắm được phân tích thông tin từ thống kê, doanh nghiệp đó sẽ có nhiều lợi thế hơn hết trên thương trường.

Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội

Hoàng Trọng

Lao động- xã hội

2011

Tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn thành 15 chương với những nội cung chính như sau:

+ Chương 1: Giới thiệu môn học.
+ Chương 2: Thu thập dữ liệu.
+ Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị.
+ Chương 4: Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả.
+ Chương 5: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất.
+ Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu.
+ Chương 7: Ước lượng các tham số tổng thể.
+ Chương 8: Kiểm định giải thuyết về tham số tổng thể.
+ Chương 9: Phân tích phương sai.
+ Chương 10: Kiểm định phi tham số.
+ Chương 11: Hồi qui tuyến tính đơn biến và phân tích tương quan.
+ Chương 12: Hội qui tuyến tính đa biến.
+ Chương 13: Chỉ số.
+ Chương 14: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian.
+ Chương 15: Dự báo bằng phương pháp Box-Jenkings.

Trích dẫn

Hoàng Trọng.Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội. Lao động- xã hội, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hộiLãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hayGiáo trình Văn hóa doanh nghiệp
Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hộiLãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hayGiáo trình Văn hóa doanh nghiệp

Mã QR

Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:43 28/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình phân tích công cụ

Thứ Hai, 15:37 28/03/2022

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Thứ Hai, 15:28 28/03/2022

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Thứ Hai, 15:19 28/03/2022

Giáo trình Kỹ thuật phản ứng

Thứ Hai, 15:12 28/03/2022

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Thứ Hai, 15:02 28/03/2022