Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Giáo trình kỹ thuật xúc tác trình bày: Lý thuyết về tác dụng của xúc tác; xúc tác đồng thể; xúc tác dị thể; các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu xúc tác và phản ứng xúc tác

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Nguyễn Thế Hữu (chb)

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Giáo trình Kỹ thuật xúc tác gồm có bốn chương, đề cập đến các nội dung: lý thuyết về xúc tác, xúc tác đồng thể, xúc tác dị thể và các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu xúc tác và phản ứng xúc tác.

Giáo trình được dùng làm tài liệu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và các viện. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cán bộ nghiên cứu và những ai quan tâm đến chuyên ngành xúc tác.

Nội dung các chương như sau:

+ Chương 1: Lý thuyết về tác dụng của xúc tác

+ Chương 2: Xúc tác đồng thể

+ Chương 3: Xúc tác dị thể

+ Chương 4: Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu xúc tác và phản ứng xúc tác.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hữu (Chb). Giáo trình kỹ thuật xúc tác, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kỹ thuật xúc tácDược lý học lâm sàngCơ sở lý thuyết hóa học phân tích

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Dược lý học lâm sàngCơ sở lý thuyết hóa học phân tích

Mã QR

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:02 28/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

American Ways: A guide for Foreigners in the United States

Thứ Hai, 14:18 28/03/2022

English for Life Listening B1

Thứ Hai, 13:22 28/03/2022

Những nguyên lý tiếp thị

Thứ Hai, 12:56 28/03/2022

Cầu lông

Thứ Hai, 11:02 28/03/2022

Nguyên lý máy (Tập 1)

Thứ Hai, 10:39 28/03/2022