Cầu lông

Nội dung cuốn sách gồm: Vị trí, tác dụng và lịch sử phát triển môn Cầu lông; Kỹ thuật Cầu lông cơ bản; Chiến thuật cầu lông; Một số điều luật cơ bản trong thi đấu cầu lông; Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông.

Cầu lông

Nguyễn Hoàng Dương (ch.b)

Thống kê

2021

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, thể thao nước ta đang dần khẳng định được vị thế của mình trong Châu lục cũng như trên thế giới. Trong thể thao nói chung thì cầu lông là một trong những môn thể thao có sự phát triển ngày càng mạnh mẽ và có những bước phát triển vượt bậc.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động giáo dục thể chất và thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, tập thể giảng viên Trung tâm GDTC &TT biên soạn cuốn sách tham khảo “ Cầu lông”

Nội dung gồm 5 chương:

. Chương 1: Vị trí, tác dụng và lịch sử phát triển của môn cầu lông

. Chương 2: Kỹ thuật Cầu lông cơ bản

. Chương 3: Chiến thuật Cầu lông

. Chương 4: Một số điều luật cơ bản trong thi đấu Cầu lông

. Chương 5: Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cầu lông

Trích dẫn

Nguyễn Hoàng Dương (ch.b).Cầu lông.Thống kê, 2021.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Cầu lôngGiáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamGiáo trình triết học Mác - Lênin
Cầu lông
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamGiáo trình triết học Mác - Lênin

Mã QR

Cầu lông

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:02 28/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Nguyên lý máy (Tập 1)

Thứ Hai, 10:39 28/03/2022

Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan đơn vị

Thứ Hai, 09:50 28/03/2022

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Thứ Hai, 09:11 28/03/2022

Environmental Science

Thứ Hai, 09:08 28/03/2022

Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

Thứ Hai, 08:22 28/03/2022

Video giới thiệu