English for Life Listening B1

Collins English for Life: Listening will  help you to improve your understanding of English as spoken by a range of speakers for whom  it is a first or second language.

English for Life Listening B1

Ian Badger

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2013

Abstract

Collins English for Life: Listening will help you to improve your understanding of English as spoken by a range of speakers for whom it is a first or second language.

You can use Listening

• as a self-study course

• as supplementary material on a general English course.

Listening aims to develop your awareness and sensitivity to different speakers of English. As yoư listen to the recordings, you will note vvhich speakers are easier to fo!low and notice why this is thecase: speed, clear accent, lack of complex vocabulary and idiom, straightforward use of grammar.As you develop your avvareness of features which make speakers easy to understand, you will gain more avvareness of your own English and take steps to ensure that you become a clearer speaker.

Introduction:

Section 1 - VVhere are you from?

. Unit 1 Your family {English, American)

. Unit 2 Your home town {American, English)

. Unit 3 Your country (A/ewZea/and, Ch/nese)

. Unit 4 Housing and accommodation {English, Indian)

. Unit 5 Adapting to local customs Ụndian, English, American)

Section 2 - Where are you going?

. Unit 6 Tourist information (South Aừican, English, Scottish)

. Unit 7 Hotel information {American)

. Unit 8 staying in a hotel {Australian, Scottish)

Section 3 - What do you need to know?

. Unit 9 Phone transactíons (English)

. Unit 10 Face-to-face transactions {English, British Indian)

. Unit 11 Announcements (Scottish, English, Australian)

Section 4 - What do you do?

. Unit 12 School days {English, Scottish)

. Unit 13 Preparing for work {English, American)

. Unit 14 VVorkinq life (Enqlish, Australian)

. Unit 15 Learning and using English {German, Austrian, Ghanaian)

Section 5 - How do you spend your free time?

. Unit 16 Hobbies and interests {English)

. Unit 17 Socialising (English, Irish)

. Unit 18 Keeping fit and healthy (English, NewZealand)

. Unit 19 Eating in and eating out (English, Irish, Newlealand)

. Unit 20 Sport (English, Polish, French Canadian)

Citation

Badger.English for Life Listening B1.Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

English for Life Listening B1Spotlight On AustraliaReal Listening and Speaking 2
English for Life Listening B1Spotlight On AustraliaReal Listening and Speaking 2

QR code

English for Life Listening B1

Content

  • Thứ Hai, 13:22 28/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Những nguyên lý tiếp thị

Thứ Hai, 12:56 28/03/2022

Cầu lông

Thứ Hai, 11:02 28/03/2022

Nguyên lý máy (Tập 1)

Thứ Hai, 10:39 28/03/2022

Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan đơn vị

Thứ Hai, 09:50 28/03/2022

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Thứ Hai, 09:11 28/03/2022

Video giới thiệu