Spotlight On Australia

Presents an introduction to Australia. This book lets children learn about the native Aboriginal peoples and their way of life, the harsh Outback wilderness, the Great Barrier Reef, and the many marsupials that are unique to Australia, including the kangeroo and the koala.

Spotlight On Australia

Bobbie Kalman

Crabtree Publishing Company

2008

Abstract

Presents an introduction to Australia. This book lets children learn about the native Aboriginal peoples and their way of life, the harsh Outback wilderness, the Great Barrier Reef, and the many marsupials that are unique to Australia, including the kangeroo and the koala. (https://www.amazon.com/)

Contents:

. Unit 1: Land down under

. Unit 2: States and territories

. Unit 3: Life in the oceans

. Unit 4: Australia’s land

. Unit 5: Life in the “outback”

. Unit 6: Wild and amazing

. Unit 7: Who are Australians?

. Unit 8: The first peoples

. Unit 9: People from Europe

. Unit 10: The goverment

. Unit 11: Australia’s cities

. Unit 12: Farming and fishing

. Unit 13: Outdoor fun

. Unit 14: Your works of art

Citation

Bobbie Kalman.Spotlight On Australia.Crabtree Publishing Company,2008

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Spotlight On AustraliaPractice Tests for the PETReal Listening and Speaking 2
Spotlight On AustraliaPractice Tests for the PETReal Listening and Speaking 2

QR code

Spotlight On Australia

Content

  • Thứ Ba, 12:38 22/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

TOEFL CBT Success

Thứ Bảy, 17:17 13/08/2022

TOEFL Practice Tests

Thứ Bảy, 17:07 13/08/2022

AutoCAD for architecture: For autoCAD release 10, 11 and 12

Thứ Bảy, 15:16 13/08/2022

TOEFL Super Course

Thứ Bảy, 11:34 13/08/2022

Master the TOEFL Test

Thứ Bảy, 11:22 13/08/2022

An Introduction to English Semantics and Pragmatics

Thứ Ba, 12:18 22/03/2022

American short stories

Thứ Ba, 12:01 22/03/2022

Effective academic writing 2 The short essay

Thứ Ba, 08:39 22/03/2022

Academic writing From paragraph to essay

Thứ Ba, 08:06 22/03/2022

Skillful Listening & Speaking 4

Thứ Hai, 15:22 21/03/2022

Video giới thiệu