Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học trình bày về Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học; Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình vật lí; Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình toán học; Mô tả quả trình công nghệ hóa học bằng mô hình thống kê.

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Nguyễn Thế Hữu (ch.b)

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học gồm có 5 chương, đề cập đến các nội dung: các quy luật chủ yếu trong công nghệ hóa học, mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình vật lí, toán học và thống kê.

Giáo trình được dùng làm tài liệu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và các viện. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cán bộ nghiên cứu và những ai quan tâm đến mô hình hóa.

Nội dung bao gồm 5 chương như sau:

+ Chương 1: Khái niệm chung

+ Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học

+ Chương 3: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình vật lý

+ Chương 4: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình toán học

+ Chương 5: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô thống kê.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hữu (ch.b). Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa họcCông nghệ axit sufuricCơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Công nghệ axit sufuricCơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1

Mã QR

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:28 28/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Thứ Hai, 15:19 28/03/2022

Giáo trình Kỹ thuật phản ứng

Thứ Hai, 15:12 28/03/2022

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Thứ Hai, 15:02 28/03/2022

American Ways: A guide for Foreigners in the United States

Thứ Hai, 14:18 28/03/2022

English for Life Listening B1

Thứ Hai, 13:22 28/03/2022

Video giới thiệu