Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học trình bày về Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học; Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình vật lí; Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình toán học; Mô tả quả trình công nghệ hóa học bằng mô hình thống kê.

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Nguyễn Thế Hữu (ch.b)

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học gồm có 5 chương, đề cập đến các nội dung: các quy luật chủ yếu trong công nghệ hóa học, mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình vật lí, toán học và thống kê.

Giáo trình được dùng làm tài liệu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và các viện. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cán bộ nghiên cứu và những ai quan tâm đến mô hình hóa.

Nội dung bao gồm 5 chương như sau:

+ Chương 1: Khái niệm chung

+ Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học

+ Chương 3: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình vật lý

+ Chương 4: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình toán học

+ Chương 5: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô thống kê.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hữu (ch.b). Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa họcCông nghệ axit sufuricCơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Công nghệ axit sufuricCơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1

Mã QR

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:28 28/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Thứ Hai, 15:19 28/03/2022

Giáo trình Kỹ thuật phản ứng

Thứ Hai, 15:12 28/03/2022

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Thứ Hai, 15:02 28/03/2022

American Ways: A guide for Foreigners in the United States

Thứ Hai, 14:18 28/03/2022

English for Life Listening B1

Thứ Hai, 13:22 28/03/2022