Giáo trình Kỹ thuật phản ứng

Giáo trình trình bày những khái niệm cơ bản về nhiệt động các phản ứng hóa học; động học các phản ứng hóa học; mô hình thiết bị phản ứng

Giáo trình Kỹ thuật phản ứng

Nguyễn Thế Hữu (ch.b)

Nxb. Giao thông Vận tải

2020

Tóm tắt

Giáo trình Kỹ thuật phản ứng gồm có bốn chương, đề cập đến các nội dung: khái niệm cơ bản về kỹ thuật phản ứng, nhiệt động học các phản ứng hóa học, động học các phản ứng hóa học và mô hình các loại thiết bị phản ứng.

Giáo trình được dùng làm tài liệu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và các viện. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cán bộ nghiên cứu và những ai quan tâm đến lĩnh vực phản ứng.

Nội dung 4 chương gồm:

+ Chương 1: Khái niệm cơ bản

+ Chương 2: Nhiệt động các phản ứng hóa học

+ Chương 3: Động học các phản ứng hóa học

+ Chương 4: Mô hình thiết bị phản ứng.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hữu (ch.b). Giáo trình Kỹ thuật phản ứng, Nxb. Giao thông Vận tải, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kỹ thuật phản ứngCơ sở hóa học Polyme Tập 1Dược động học đại cương

Giáo trình Kỹ thuật phản ứng

Cơ sở hóa học Polyme Tập 1Dược động học đại cương

Mã QR

Giáo trình Kỹ thuật phản ứng

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:12 28/03/2022