Giáo trình phân tích công cụ

Giáo trình phân tích công cụ trình bày Đại cương về phương pháp phân tích quang học; phương pháp phân tích phổ hấp dẫn phân tử; phương pháp chuẩn độ điện thế; phương pháp điện phân; phương pháp chiết; phương pháp sắc ký.

Giáo trình phân tích công cụ

Trần Quang Hải (ch.b)

Nxb. KH&KT

2013

Tóm tắt

Đối tượng của phương pháp phân tích bao gồm các mẫu trong quá trình sản xuất, mẫu dược phẩm, thực phẩm, mẫu y học, sinh học…Tuy nhiên các mẫu đều có một đặc điểm giống nhau là chất phân tích trong mẫu có hàm lượng nhỏ. Với các mẫu có hàm lượng lớn thì không cần thiết phải sử dụng phương pháp này mà chỉ nên sử dụng phương pháp phân tích công cụ, bao gồm:

Nhóm các phương pháp phân tích quang học

Nhóm các phương pháp phân tích điện hóa

Nhóm các phương pháp tách và làm giàu chất

Nội dung bao gồm các chương sau:

+ Chương 1: Đại cương về phương pháp phân tích quang học

+ Chương 2: Phương pháp phân tích phổ hấp thụ phân tử

+ Chương 3: Phương pháp chuẩn độ điện thế

+ Chương 4: Phương pháp điện phân

+ Chương 5: Phương pháp cực phổ

+ Chương 6: Phương pháp chiết

+ Chương 7: Phương pháp sắc ký

Trích dẫn

Trần Quang Hải (ch.b). Giáo trình phân tích công cụ, Nxb. KH&KH, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích công cụCơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí Cơ sở hóa học dị vòng

Giáo trình phân tích công cụ

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí Cơ sở hóa học dị vòng

Mã QR

Giáo trình phân tích công cụ

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:37 28/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Thứ Hai, 15:28 28/03/2022

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Thứ Hai, 15:19 28/03/2022

Giáo trình Kỹ thuật phản ứng

Thứ Hai, 15:12 28/03/2022

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Thứ Hai, 15:02 28/03/2022

American Ways: A guide for Foreigners in the United States

Thứ Hai, 14:18 28/03/2022