Giáo trình phân tích công cụ

Giáo trình phân tích công cụ trình bày Đại cương về phương pháp phân tích quang học; phương pháp phân tích phổ hấp dẫn phân tử; phương pháp chuẩn độ điện thế; phương pháp điện phân; phương pháp chiết; phương pháp sắc ký.

Giáo trình phân tích công cụ

Trần Quang Hải (ch.b)

Nxb. KH&KT

2013

Tóm tắt

Đối tượng của phương pháp phân tích bao gồm các mẫu trong quá trình sản xuất, mẫu dược phẩm, thực phẩm, mẫu y học, sinh học…Tuy nhiên các mẫu đều có một đặc điểm giống nhau là chất phân tích trong mẫu có hàm lượng nhỏ. Với các mẫu có hàm lượng lớn thì không cần thiết phải sử dụng phương pháp này mà chỉ nên sử dụng phương pháp phân tích công cụ, bao gồm:

Nhóm các phương pháp phân tích quang học

Nhóm các phương pháp phân tích điện hóa

Nhóm các phương pháp tách và làm giàu chất

Nội dung bao gồm các chương sau:

+ Chương 1: Đại cương về phương pháp phân tích quang học

+ Chương 2: Phương pháp phân tích phổ hấp thụ phân tử

+ Chương 3: Phương pháp chuẩn độ điện thế

+ Chương 4: Phương pháp điện phân

+ Chương 5: Phương pháp cực phổ

+ Chương 6: Phương pháp chiết

+ Chương 7: Phương pháp sắc ký

Trích dẫn

Trần Quang Hải (ch.b). Giáo trình phân tích công cụ, Nxb. KH&KH, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích công cụCơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí Cơ sở hóa học dị vòng

Giáo trình phân tích công cụ

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí Cơ sở hóa học dị vòng

Mã QR

Giáo trình phân tích công cụ

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:37 28/03/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình mô hình hóa trong công nghệ hóa học

Thứ Hai, 15:28 28/03/2022

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệp

Thứ Hai, 15:19 28/03/2022

Giáo trình Kỹ thuật phản ứng

Thứ Hai, 15:12 28/03/2022

Giáo trình kỹ thuật xúc tác

Thứ Hai, 15:02 28/03/2022

American Ways: A guide for Foreigners in the United States

Thứ Hai, 14:18 28/03/2022