Bộ luật Lao động -Tái bản lần thứ 1

Cuốn sách trình bày các nội dung về: tuyển dụng, việc làm và quản lý lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc thương lượng tập thể thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; an toàn vệ sinh lao động.

Bộ luật Lao động -Tái bản lần thứ 1

Chính trị Quốc gia

2020

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày các nội dung về: tuyển dụng, việc làm và quản lý lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc thương lượng tập thể thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; an toàn vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới; những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; giải quyết trạnh chấp lao động; quản lý Nhà nước về lao động; thanh tra lao động, xử lý vi phạm pháp luật về lao động; điều khoản thi hành.

Trích dẫn

Bộ luật Lao động - Tái bản lần thức 1. Chính trị Quốc gia, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Bộ luật lao độngLuật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan dơn vịLuật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bộ luật lao độngLuật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan dơn vịLuật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Mã QR

Bộ luật lao động

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:09 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tài liệu học tập tiếng Nhật 2

Thứ Ba, 07:24 29/03/2022

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Thứ Hai, 22:00 28/03/2022

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)

Thứ Hai, 16:37 28/03/2022

PAPER F6 TAXATION (UK) FA 2009: Practice & Revision Kit

Thứ Hai, 15:53 28/03/2022

Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội

Thứ Hai, 15:43 28/03/2022