Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu

Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu trình bày các nội dung Kĩ thuật lấy mẫu và bảo quản mẫu; Kĩ thuật vô cơ hóa trong xử lí mẫu; Kĩ thuật chiết, chưng cất và 1 số kĩ thuật khác trong xử lí mẫu

Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu

Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Thu Phương

Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

Tóm tắt

Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học, các phương pháp phân tích hiện đại đang ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong việc phân tích hàm lượng vết cũng như siêu vết trong các loại mẫu đa dạng. Có thể kể tới các phương pháp như: Quang phổ hập phụ nguyên tử, sắc ký khí, sắc kí lỏng hiệu năng cao…Tuy nhiên, công việc phân tích mẫu chỉ là một công đoạn trong cả quá trình phân tích bao gồm lấy mẫu, bảo quản mẫu, xử lý mẫu và phân tích. Dù lựa chọn phương pháp phân tích có độ nhạy tốt, độ chọn lọc cao mà các công đoạn lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lý mẫu không thực hiện đúng theo các yêu cầu đã quy định thì kết quả phân tích cũng không có ý nghĩa, không đánh giá và phản ánh đúng đối tượng phân tích.

Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu tập trung đề cập những kiến thức cơ bản về lấy mẫu, bảo quản mẫu và các kỹ thuật xử lý mẫu trong phân tích. Giáo trình này gồm 3 chương:

+ Chương 1: Kỹ thuật lấy mẫu và bảo quản mẫu

+ Chương 2: Kỹ thuật vô cơ hóa trong xử lý mẫu

+ Chương 3: Kỹ thuật chiết, chưng cất và một số kỹ thuật khác trong xử lý mẫu.

Trích dẫn

Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Thu Phương. Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu, Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫuCơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 1Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Mã QR

Giáo trình kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu

Nội dung

  • Chủ Nhật, 14:37 27/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình hóa vô cơ

Chủ Nhật, 14:29 27/03/2022

Giáo trình hóa phân tích

Chủ Nhật, 14:18 27/03/2022

Giáo trình hóa lý 2: Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keo

Chủ Nhật, 14:10 27/03/2022

Giáo trình hóa lí 1: Nhiệt động hóa học

Chủ Nhật, 14:01 27/03/2022

Electronic Instrumentation and Measurements (third editon)

Thứ Bảy, 21:53 26/03/2022