Giáo trình hóa lý 2: Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keo

Giáo trình hóa lý 2: Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keo trình bày về Điện hóa học; Động hóa học và xúc tác; Các hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ; Hóa keo

Giáo trình hóa lý 2: Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và Hóa keo

Vũ Minh Tân (Ch.b)

Nxb. Đại học Sư phạm

2015

Tóm tắt

Giáo trình hóa lý 2 Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và Hóa keo được biên soạn trên cơ sở chương trình học phần Hóa lý 2, giảng dạy cho sinh viên các ngành Công nghệ hóa học, Công nghệ môi trường của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng thời, cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và những bạn đọc quan tâm nghiên cứu. Giáo trình được viết gồm 4 chương, cuối mỗi chương còn có các câu hỏi và bài tập kèm theo để sinh viên tự ôn tập và làm thêm các câu hỏi và bài tập.

Nội dung các chương gồm:

+ Chương 1: Điện hóa học

+ Chương 2: Động hóa học và xúc tác

+ Chương 3: Các hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ

+ Chương 4: Hóa keo.

Trích dẫn

Vũ Minh Tân (cb). Giáo trình hóa lý 2 Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keo, Nxb. Đại học Sư phạm, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa lý 2 Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keoDược điển Việt Nam tập 1Dược điển Việt Nam tập 2

Giáo trình hóa lý 2: Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keo

Dược điển Việt Nam tập 1Dược điển Việt Nam tập 2

Mã QR

Giáo trình hóa lý 2 Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keo

Nội dung

  • Chủ Nhật, 14:10 27/03/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Giáo trình hóa lí 1: Nhiệt động hóa học

Chủ Nhật, 14:01 27/03/2022

Electronic Instrumentation and Measurements (third editon)

Thứ Bảy, 21:53 26/03/2022

Mitsubishi programmable controllers training manual MELSEC iQ-R series basic course (for GX works3)

Thứ Bảy, 21:00 26/03/2022

Giáo trình hóa học xanh

Thứ Bảy, 17:49 26/03/2022

Signals & Systems

Thứ Bảy, 17:43 26/03/2022