Signals & Systems

Prior to learning the subject of signals and systems most students will have had acourse such as basic circuit theory for electrical engineers or fundamentals of dynamics formechanical engineers. Such subjects touch on some of the basic ideas that are developedmore fully in this text. This background can clearly be of great value to students in providingadditional perspective as they proceed through the book.

Signals & Systems

Alan V. Oppenheim; Alan S. Willsky

Prentice Hall International, INC.

2004

Abstract

Students using this book are assumed to have a basic background in calculus as well assome experience in manipulating complex numbers and some exposure to differential equa-tions. With this background, the book is self-contained. In particular, no prior experiencewith system analysis, convolution, Fourier analysis, or Laplace and z-transforms is as-sumed. Prior to learning the subject of signals and systems most students will have had acourse such as basic circuit theory for electrical engineers or fundamentals of dynamics formechanical engineers. Such subjects touch on some of the basic ideas that are developedmore fully in this text. This background can clearly be of great value to students in providingadditional perspective as they proceed through the book.

The main contents of this book include eleven chapters:

+ Chapter 1: Signals and systems

+ Chapter 2: Linear time-invariant systems

+ Chapter 3: Fourier series representation of periodic signals

+ Chapter 4: The continuous-time fourier transform

+ Chapter 5: The discrete-time fourier transform

+ Chapter 6: Time and frequency characterization of signals and systems

+ Chapter 7: Sampling

+ Chapter 8: Communication systems

+ Chapter 9: The laplace transform

+ Chapter 10: The Z-Transform

+ Chapter 11: Linear feedback systems

Citation

Alan V. Oppenheim; Alan S. Willsky. Signals & Systems. Prentice Hall International, INC, 2004.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Signals & SystemsGiáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Signals & Systems

Giáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

QR code

Signals & Systems

Content

  • Thứ Bảy, 17:43 26/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Thứ Bảy, 17:41 26/03/2022

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên

Thứ Bảy, 17:33 26/03/2022

Giáo trình gia công chất dẻo

Thứ Bảy, 17:22 26/03/2022

Giáo trình Công nghệ chất hoạt động bề mặt

Thứ Bảy, 17:10 26/03/2022

A Practical approach to signals and systems

Thứ Bảy, 16:36 26/03/2022