Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Giáo trình Hóa học Hữu cơ trình bày đại cương về hóa hữu cơ; Hidrocacbon no, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon thơm, dẫn xuất halogen và hợp chất cơ nguyên tố, Ancol - phenol, Anđehit - xeton, Axit cacboxylic - dẫn xuất của Axit - Lipit, hợp chất hữu cơ chứa nitơ

Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Nguyễn Quang Tùng (Ch.b)

Nxb. Hà Nội

2020

Tóm tắt

Giáo trình Hóa học hữu cơ được viết dựa theo chương trình của học phần Hóa học hữu cơ đã được Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông qua và phê duyệt.

Giáo trình gồm 9 chương, ngoài phần lý thuyết của chương, cuối mỗi chương còn có các câu hỏi và bài tập để sinh viên tự ôn tập củng cố kiến thức:

+ Chương 1: Đại cương về hóa hữu cơ

+ Chương 2: Hidrocacbon no

+ Chương 3: Hidrocacbon không no

+ Chương 4: Hidrocacbon thơm

+ Chương 5: Dẫn xuất halogen và hợp chất cơ nguyên tố

+ Chương 6: Ancol – phenol

+ Chương 7: Andehit – xeton

+ Chương 8: Axit cacboxylic – dẫn xuất của axit – lipit

+ Chương 9: Hợp chất hữu cơ chứa nito.

Trích dẫn

Nguyễn Quang Tùng (cb). Giáo trình Hóa học Hữu cơ, Nxb. Hà Nội, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Hóa học Hữu cơCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíCơ sở hóa học Polyme Tập 1

Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Cơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíCơ sở hóa học Polyme Tập 1

Mã QR

Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Nội dung

  • Thứ Bảy, 17:41 26/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên

Thứ Bảy, 17:33 26/03/2022

Giáo trình gia công chất dẻo

Thứ Bảy, 17:22 26/03/2022

Giáo trình Công nghệ chất hoạt động bề mặt

Thứ Bảy, 17:10 26/03/2022

A Practical approach to signals and systems

Thứ Bảy, 16:36 26/03/2022

Máy điện tập 2

Thứ Bảy, 16:15 26/03/2022

Video giới thiệu