Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Giáo trình Hóa học Hữu cơ trình bày đại cương về hóa hữu cơ; Hidrocacbon no, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon thơm, dẫn xuất halogen và hợp chất cơ nguyên tố, Ancol - phenol, Anđehit - xeton, Axit cacboxylic - dẫn xuất của Axit - Lipit, hợp chất hữu cơ chứa nitơ

Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Nguyễn Quang Tùng (Ch.b)

Nxb. Hà Nội

2020

Tóm tắt

Giáo trình Hóa học hữu cơ được viết dựa theo chương trình của học phần Hóa học hữu cơ đã được Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông qua và phê duyệt.

Giáo trình gồm 9 chương, ngoài phần lý thuyết của chương, cuối mỗi chương còn có các câu hỏi và bài tập để sinh viên tự ôn tập củng cố kiến thức:

+ Chương 1: Đại cương về hóa hữu cơ

+ Chương 2: Hidrocacbon no

+ Chương 3: Hidrocacbon không no

+ Chương 4: Hidrocacbon thơm

+ Chương 5: Dẫn xuất halogen và hợp chất cơ nguyên tố

+ Chương 6: Ancol – phenol

+ Chương 7: Andehit – xeton

+ Chương 8: Axit cacboxylic – dẫn xuất của axit – lipit

+ Chương 9: Hợp chất hữu cơ chứa nito.

Trích dẫn

Nguyễn Quang Tùng (cb). Giáo trình Hóa học Hữu cơ, Nxb. Hà Nội, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Hóa học Hữu cơCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíCơ sở hóa học Polyme Tập 1

Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Cơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khíCơ sở hóa học Polyme Tập 1

Mã QR

Giáo trình Hóa học Hữu cơ

Nội dung

  • Thứ Bảy, 17:41 26/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên

Thứ Bảy, 17:33 26/03/2022

Giáo trình gia công chất dẻo

Thứ Bảy, 17:22 26/03/2022

Giáo trình Công nghệ chất hoạt động bề mặt

Thứ Bảy, 17:10 26/03/2022

A Practical approach to signals and systems

Thứ Bảy, 16:36 26/03/2022

Máy điện tập 2

Thứ Bảy, 16:15 26/03/2022

Video giới thiệu