Giáo trình hóa phân tích

Nội dung cuốn sách đề cập đến việc cân bằng Ion trong dung dịch nước và hóa học; phản ứng axit - bazo, tạo phức, kết tủa và ô xi hóa khử; phân tích định lượng; phương pháp phân tích thể tích, chuẩn đồ a xít - bazo; phương pháp chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ ô xi hóa khử; phân tích khối lượng.

Giáo trình hóa phân tích

Nguyễn Thị Thoa (Ch.b)

Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2017

Tóm tắt

Hóa học Phân tích nghiên cứu các phương pháp định tính và định lượng các nguyên tố, đơn chất và hợp chấ. Trong sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật cũng như công nghệ sản xuất, Hóa học phân tích đóng một vai trò rất quan trọng.

Giáo trình Hóa học phân tích được biên soạn theo chương trình học phần Hóa phân tích- Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nội dung giáo trình nêu rõ bản chất, cơ sở lý thuyêt các phương pháp phân tích hóa học. gồm 2 phần chính:

+ Phần một: Cân bằng ion trong dung dịch nước. Nội dung phần này trình bày cơ sở lý thuyết của các phản ứng phân tích xảy ra trong dung dịch ứng dụng trong phân tích hóa học, gồm: phản ứng axit – bazơ, phản ứng tạo phức, phản ứng tạo kết tủa và phản ứng oxi hóa- khử.

+ Phần hai: Phân tích định lượng. Nội dung nêu rõ các phương pháp phân tích xác định hàm lượng các nguyên tố, các chất trong mẫu phân tích dựa trên phản ứng hóa học.

Giáo trình Hóa phân tích có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học ngành hóa, đặc biệt là chuyên ngành hóa phân tích. Đồng thời có thể dùng làm tài liệu giản dạy, tài liệu tham khảo cho giảng viên, giáo viên dạy môn hóa phân tích và các môn học có liên quan.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thoa (Ch.b). Giáo trình hóa phân tích , Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hóa phân tíchĐộc chất họcDược điển Việt Nam tập 1

Giáo trình hóa phân tích

Độc chất họcDược điển Việt Nam tập 1

Mã QR

iáo trình hóa phân tích

Nội dung

  • Chủ Nhật, 14:18 27/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình hóa lý 2: Điện hóa học, động hóa học, hấp phụ và hóa keo

Chủ Nhật, 14:10 27/03/2022

Giáo trình hóa lí 1: Nhiệt động hóa học

Chủ Nhật, 14:01 27/03/2022

Electronic Instrumentation and Measurements (third editon)

Thứ Bảy, 21:53 26/03/2022

Mitsubishi programmable controllers training manual MELSEC iQ-R series basic course (for GX works3)

Thứ Bảy, 21:00 26/03/2022

Giáo trình hóa học xanh

Thứ Bảy, 17:49 26/03/2022