Giáo trình phân tích môi trường

Nội dung đề cập đến khái quát về quan trắc và phân tích mội trường; lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lí mẫu; các phương pháp phân tích, xử lí kết quả thực nghiệm theo phương pháp thông kê; phân tích khí, nước, đất bùn và chất thải rắn.

Giáo trình phân tích môi trường

Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Đức Hải, Trịnh Thị Hòa

Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2017

Tóm tắt

Phân tích môi trường là môn học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về xây dựng và kế hoạch lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, phân tích mẫu và đánh giá kết quả phân tích theo phương pháp thống kê cho sinh viên chuyên ngành công nghệ hóa và công nghệ môi trường. Giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho những nhà quản lý môi trường, những kỹ thuật viên phân tích.

Giáo trình gồm 7 chương nội dung sau:

+ Chương 1: Khái quát về quan trắc và phân tích môi trường

+ Chương 2: Lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lý mẫu

+ Chương 3: Các phương pháp phân tích

+ Chương 4: Xử lý kết quả thực nghiệm theo phương pháp thống kê

+ Chương 5: Phân tích khí

+ Chương 6: Phân tích nước

+ Chương 7: Phân tích đất, bùn và chất thải rắn

Trích dẫn

Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Đức Hải, Trịnh Thị Hòa. Giáo trình phân tích môi trường, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích môi trường Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệpCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khí

Giáo trình phân tích môi trường

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệpCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khí

Mã QR

Giáo trình phân tích môi trường

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:15 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

TOEFL CBT Success

Thứ Bảy, 17:17 13/08/2022

TOEFL Practice Tests

Thứ Bảy, 17:07 13/08/2022

AutoCAD for architecture: For autoCAD release 10, 11 and 12

Thứ Bảy, 15:16 13/08/2022

TOEFL Super Course

Thứ Bảy, 11:34 13/08/2022

Master the TOEFL Test

Thứ Bảy, 11:22 13/08/2022

Quản lý bảo trì công nghiệp

Thứ Ba, 09:03 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 4

Thứ Ba, 08:17 29/03/2022

Bộ luật Lao động -Tái bản lần thứ 1

Thứ Ba, 08:09 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 2

Thứ Ba, 07:24 29/03/2022

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Thứ Hai, 22:00 28/03/2022

Video giới thiệu