Giáo trình phân tích môi trường

Nội dung đề cập đến khái quát về quan trắc và phân tích mội trường; lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lí mẫu; các phương pháp phân tích, xử lí kết quả thực nghiệm theo phương pháp thông kê; phân tích khí, nước, đất bùn và chất thải rắn.

Giáo trình phân tích môi trường

Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Đức Hải, Trịnh Thị Hòa

Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2017

Tóm tắt

Phân tích môi trường là môn học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về xây dựng và kế hoạch lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, phân tích mẫu và đánh giá kết quả phân tích theo phương pháp thống kê cho sinh viên chuyên ngành công nghệ hóa và công nghệ môi trường. Giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho những nhà quản lý môi trường, những kỹ thuật viên phân tích.

Giáo trình gồm 7 chương nội dung sau:

+ Chương 1: Khái quát về quan trắc và phân tích môi trường

+ Chương 2: Lấy mẫu, bảo quản mẫu và xử lý mẫu

+ Chương 3: Các phương pháp phân tích

+ Chương 4: Xử lý kết quả thực nghiệm theo phương pháp thống kê

+ Chương 5: Phân tích khí

+ Chương 6: Phân tích nước

+ Chương 7: Phân tích đất, bùn và chất thải rắn

Trích dẫn

Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Đức Hải, Trịnh Thị Hòa. Giáo trình phân tích môi trường, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích môi trường Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệpCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khí

Giáo trình phân tích môi trường

Giáo trình Kỹ thuật xử lý Chất thải công nghiệpCơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khí

Mã QR

Giáo trình phân tích môi trường

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:15 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản lý bảo trì công nghiệp

Thứ Ba, 09:03 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 4

Thứ Ba, 08:17 29/03/2022

Bộ luật Lao động -Tái bản lần thứ 1

Thứ Ba, 08:09 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 2

Thứ Ba, 07:24 29/03/2022

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Thứ Hai, 22:00 28/03/2022