Quản lý bảo trì công nghiệp

Nội dung bao gồm: Mở đầu về bảo trì, định nghĩa và nội dung bảo trì, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng, chi phí, chu kỳ sống, kinh tế bảo trì, phụ tùng và quản lý tồn kho, các hệ thống quản lý bảo trì, thực hiện hệ thống quản lý bảo trì.

Quản lý bảo trì công nghiệp

Phạm Ngọc Tuấn

ĐHQG Tp. HCM

2017

Tóm tắt

Bảo trì đã có từ xa xưa khi con người biết sử dụng các công cụ để phục vụ sản xuất và đời sống. Ngày nay, trong sản xuất công nghiệp hiện đại máy móc, thiết bị đóng vai trò quan trọng quyết định năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nội dung bao gồm: Mở đầu về bảo trì, định nghĩa và nội dung bảo trì, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng, chi phí, chu kỳ sống, kinh tế bảo trì, phụ tùng và quản lý tồn kho, các hệ thống quản lý bảo trì, thực hiện hệ thống quản lý bảo trì.

Quản lý bảo trì công nghiệp được biên soạn theo đề cương môn học quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp, nhằm phục vụ sinh viên bậc cao đẳng và đại học của khoa cơ khí.

Trích dẫn

Phạm Ngọc Tuấn. Quản lý bảo trì công nghiệp. ĐHQG Tp. HCM, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Quản lý bảo trì công nghiệpGiáo trình Cảm biến công nghiệpKỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Quản lý bảo trì công nghiệpGiáo trình Cảm biến công nghiệpKỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Mã QR

Quản lý bảo trì công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:03 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tài liệu học tập tiếng Nhật 4

Thứ Ba, 08:17 29/03/2022

Bộ luật Lao động -Tái bản lần thứ 1

Thứ Ba, 08:09 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 2

Thứ Ba, 07:24 29/03/2022

Circuit Design and Simulation with VHDL (second editon)

Thứ Hai, 22:00 28/03/2022

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Ngô Kim Thanh)

Thứ Hai, 16:37 28/03/2022