Giáo trình quá trình chuyển khối

Giáo trình quá trình chuyển khối trình bày về Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất; Hấp thụ; Hấp phụ; Chứng cất; Trích li; Sấy khô

Giáo trình quá trình chuyển khối

Vũ Minh Khôi (ch.b)

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Giáo trình được dùng làm tài liệu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và các viện. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cán bộ nghiên cứu và những ai quan tâm. Giáo trình gồm 6 chương, sau mỗi chương đều có các câu hỏi và bài tập để sinh viên tự học.

Nội dung các chương gồm:

+ Chương 1: Kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất

+ Chương 2: Hấp thụ

+ Chương 3: Hấp phụ

+ Chương 4: Chưng cất

+ Chương 5: Trích ly

+ Chương 6: Sấy khô

Trích dẫn

Vũ Minh Khôi (ch.b). Giáo trình quá trình chuyển khối, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quá trình chuyển khốiGiáo trình kỹ thuật xúc tácDược lý học lâm sàng

Giáo trình quá trình chuyển khối

Giáo trình kỹ thuật xúc tácDược lý học lâm sàng

Mã QR

Giáo trình quá trình chuyển khối

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:25 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình phân tích môi trường

Thứ Ba, 09:15 29/03/2022

Quản lý bảo trì công nghiệp

Thứ Ba, 09:03 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 4

Thứ Ba, 08:17 29/03/2022

Bộ luật Lao động -Tái bản lần thứ 1

Thứ Ba, 08:09 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 2

Thứ Ba, 07:24 29/03/2022