Giáo trình quá trình chuyển khối

Giáo trình quá trình chuyển khối trình bày về Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất; Hấp thụ; Hấp phụ; Chứng cất; Trích li; Sấy khô

Giáo trình quá trình chuyển khối

Vũ Minh Khôi (ch.b)

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Giáo trình được dùng làm tài liệu cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và các viện. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu giảng dạy cho cán bộ giảng dạy của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cán bộ nghiên cứu và những ai quan tâm. Giáo trình gồm 6 chương, sau mỗi chương đều có các câu hỏi và bài tập để sinh viên tự học.

Nội dung các chương gồm:

+ Chương 1: Kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất

+ Chương 2: Hấp thụ

+ Chương 3: Hấp phụ

+ Chương 4: Chưng cất

+ Chương 5: Trích ly

+ Chương 6: Sấy khô

Trích dẫn

Vũ Minh Khôi (ch.b). Giáo trình quá trình chuyển khối, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quá trình chuyển khốiGiáo trình kỹ thuật xúc tácDược lý học lâm sàng

Giáo trình quá trình chuyển khối

Giáo trình kỹ thuật xúc tácDược lý học lâm sàng

Mã QR

Giáo trình quá trình chuyển khối

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:25 29/03/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình phân tích môi trường

Thứ Ba, 09:15 29/03/2022

Quản lý bảo trì công nghiệp

Thứ Ba, 09:03 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 4

Thứ Ba, 08:17 29/03/2022

Bộ luật Lao động -Tái bản lần thứ 1

Thứ Ba, 08:09 29/03/2022

Tài liệu học tập tiếng Nhật 2

Thứ Ba, 07:24 29/03/2022

Video giới thiệu