Kinh tế đầu tư xây dựng

T ài liệu trình bày vai trò và nội dung của kinh tế đầu tư, những vấn đề mở đầu có liên quan đến đầu tư, các phương pháp đánh giá các phương án kĩ thuật về mặt kinh tế, nội dung của dự án đầu tư và hồ sơ của dự án.

Kinh tế đầu tư xây dựng

Nguyễn Văn Chọn

Xây dựng

2019

Tóm tắt

Những nội dung cơ bản của cuốn sách:

- Phần 1: Những vấn đề cơ bản

+ Chương 1: Vai trò và nội dung của kinh tế đầu tư.

+ Chương 2: Những vấn đề mở đầu có liên quan đến đầu tư.

- Phần 2: Phương pháp lập và đánh giá các dự án đầu tư:

+ Chương 3: Những vấn đề chung

+ Chương 4: Các phương pháp đánh giá các phương an kĩ thuật về mặt kinh tế.

+ Chương 5: Nội dung của dự án đầu tư và hồ sơ của dự án.

+ Chương 6: Phương pháp phân tích đánh giá các dự án đầu tư về mặt tài chính và kinh tế - xã hội.

+ Chương 7: Phương pháp khấu hao tài sản cố định của dự án đầu tư.

+ Chương 8: Phương pháp lập chương trình đầu tư và quy hoạch sử dụng vốn.

+ Chương 9: Đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện rủi ro và bất định.

+ Chương 10: Đánh giá dự án đầu tư xây dựng cho một số trường hợp riêng.

+ Chương 11: Những cơ sở lí luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng.

- Phần III: Quản lý đầu tư:

+ Chương 12: Quản lí của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư.

+ Chương 13: Quản lí của các doanh nghiệp đối với đầu tư.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Chọn. Kinh tế đầu tư xây dựng. Xây dựng, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Kinh tế đầu tư xây dựngGiáo trình văn hóa kinh doanhGiáo trình thống kê doanh nghiệp (Phạm Ngọc Kiểm)
Kinh tế đầu tư xây dựngGiáo trình văn hóa kinh doanhGiáo trình thống kê doanh nghiệp (Phạm Ngọc Kiểm)

Mã QR

Kinh tế đầu tư xây dựng

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:27 09/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Accountant in business (AB/FAB) ACCA diploma in accounting and business (RQF Level 4) Study text

Thứ Tư, 09:16 09/03/2022

Tự học thiết kế Web - Tập 2

Thứ Tư, 09:10 09/03/2022

Developing Tactics for Listening

Thứ Tư, 08:45 09/03/2022

Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS - Tập 1

Thứ Tư, 08:26 09/03/2022

Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS - Tập 2

Thứ Tư, 07:52 09/03/2022