Developing Tactics for Listening

Cuốn sách sẽ hướng dẫn thực hành nghe nhiều cách nói khác nhau: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi và gợi ý. Những kỹ năng nghe cần thiết được thực hành xuyên suốt bài học. Những kỹ năng này bao gồm việc nghe những từ then chốt, những chi tiết và ý chính, nghe và rút ra kết luận, nghe những quan điểm, nghe câu hỏi và trả lời, nghe nhận biết và nắm bắt thông tin.

Developing Tactics for Listening

Richards, Jack C

Oxford University Press

2011

Abstract

Bộ sách “Tactics for Listening” bao gồm 3 bộ (Basic Tactics for Listening, Developing Tactics For Listening, Expanding Tactics For Listening) tương đương với mức độ luyện nghe ở cấp cơ bản, mở rộng và nâng cao. Ở mỗi cấp độ có 24 bài học, mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày và những trải nghiệm trong cuộc sống của con người. Bộ sách này phù hợp với tất cả các bạn muốn học Tiếng Anh giao tiếp từ bắt đầu đến nâng cao.

Developing Tactics for Listening (Luyện Tiếng Anh ở mức độ trung cấp):

Đây là mức độ thứ hai trong bộ sách, trong cuốn sách, học sinh sẽ thực hành nghe nhiều cách nói khác nhau: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi và gợi ý. Những kỹ năng nghe cần thiết được thực hành xuyên suốt bài học. Những kỹ năng này bao gồm việc nghe những từ then chốt, những chi tiết và ý chính, nghe và rút ra kết luận, nghe những quan điểm, nghe câu hỏi và trả lời, nghe nhận biết và nắm bắt thông tin.

Nội dung cuốn sách trình bày các chủ đề :

. Unit 1: The Weekend

. Unit 2: City Transportation

. Unit 3: Neighbors

. Unit 4: Celebrations

. Unit 5: Restaurants

. Unit 6: Gifts

. Unit 7: Air Travel

. Unit 8: Mishaps

. Unit 9: Work and Jobs

. Unit 10: Keeping Fit

. Unit 11: Invitations

. Unit 12: Campus Life

. Unit 13: Hobbies and Pastimes

. Unit 14: Shopping Problems

. Unit 15: Hotels Services

. Unit 16: Movies

. Unit 17: Fears

. Unit 18: Phone Messages

. Unit 19: Touring a City

. Unit 20: Airports

. Unit 21: Hotels

. Unit 22: Traffic

. Unit 23: Travel

Citation

Richards,Jack C. Developing Tactics for Listening. Oxford University Press, 2011.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Developing Tactics for ListeningReal Listening and Speaking 2Practice Tests for the PET
Developing Tactics for ListeningReal Listening and Speaking 2Practice Tests for the PET

QR code

Developing Tactics for Listening

Content

  • Thứ Tư, 08:45 09/03/2022