Developing Tactics for Listening

Cuốn sách sẽ hướng dẫn thực hành nghe nhiều cách nói khác nhau: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi và gợi ý. Những kỹ năng nghe cần thiết được thực hành xuyên suốt bài học. Những kỹ năng này bao gồm việc nghe những từ then chốt, những chi tiết và ý chính, nghe và rút ra kết luận, nghe những quan điểm, nghe câu hỏi và trả lời, nghe nhận biết và nắm bắt thông tin.

Developing Tactics for Listening

Richards, Jack C

Oxford University Press

2011

Abstract

Bộ sách “Tactics for Listening” bao gồm 3 bộ (Basic Tactics for Listening, Developing Tactics For Listening, Expanding Tactics For Listening) tương đương với mức độ luyện nghe ở cấp cơ bản, mở rộng và nâng cao. Ở mỗi cấp độ có 24 bài học, mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày và những trải nghiệm trong cuộc sống của con người. Bộ sách này phù hợp với tất cả các bạn muốn học Tiếng Anh giao tiếp từ bắt đầu đến nâng cao.

Developing Tactics for Listening (Luyện Tiếng Anh ở mức độ trung cấp):

Đây là mức độ thứ hai trong bộ sách, trong cuốn sách, học sinh sẽ thực hành nghe nhiều cách nói khác nhau: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi và gợi ý. Những kỹ năng nghe cần thiết được thực hành xuyên suốt bài học. Những kỹ năng này bao gồm việc nghe những từ then chốt, những chi tiết và ý chính, nghe và rút ra kết luận, nghe những quan điểm, nghe câu hỏi và trả lời, nghe nhận biết và nắm bắt thông tin.

Nội dung cuốn sách trình bày các chủ đề :

. Unit 1: The Weekend

. Unit 2: City Transportation

. Unit 3: Neighbors

. Unit 4: Celebrations

. Unit 5: Restaurants

. Unit 6: Gifts

. Unit 7: Air Travel

. Unit 8: Mishaps

. Unit 9: Work and Jobs

. Unit 10: Keeping Fit

. Unit 11: Invitations

. Unit 12: Campus Life

. Unit 13: Hobbies and Pastimes

. Unit 14: Shopping Problems

. Unit 15: Hotels Services

. Unit 16: Movies

. Unit 17: Fears

. Unit 18: Phone Messages

. Unit 19: Touring a City

. Unit 20: Airports

. Unit 21: Hotels

. Unit 22: Traffic

. Unit 23: Travel

Citation

Richards,Jack C. Developing Tactics for Listening. Oxford University Press, 2011.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Developing Tactics for ListeningReal Listening and Speaking 2Practice Tests for the PET
Developing Tactics for ListeningReal Listening and Speaking 2Practice Tests for the PET

QR code

Developing Tactics for Listening

Content

  • Thứ Tư, 08:45 09/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS - Tập 1

Thứ Tư, 08:26 09/03/2022

Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS - Tập 2

Thứ Tư, 07:52 09/03/2022

Effective Academic Writing 1: The Paragraph

Thứ Ba, 20:53 08/03/2022

The Pronunciation of English: A Course Book

Thứ Ba, 20:31 08/03/2022

Đề cương bài giảng Thực hành Nguội

Thứ Ba, 20:05 08/03/2022