Effective Academic Writing 1: The Paragraph

Effective Academic Writing presents the writing modes and rhetorical devices students need to succeed in an academic setting.

Effective Academic Writing 1: The Paragraph

Savage, A.

Oxford University Press

2007

Abstract

The Effective Academic Writing series teaches the writing modes, rhetorical devices, and language points students need for academic success. Each unit introduces a theme and writing task and then guides the student writer through the process of gathering ideas, organizing an outline, drafting, revising, and editing. Students are given the opportunity to explore their opinions, discuss their ideas, and share their experiences through written communication. Level 1 of the series introduces students to the academic paragraph.

Key features:

. Each unit features succinct, user friendly, self-contained lessons.

. Models of student essays enhance learners' comprehension of writing modes.

. An extensive, yet structured writing task is included in every unit.

. Specific rhetorical focus and language focus points are presented and practised in each unit.

. At level 1, students review the structure of English sentences and learn about the mechanics of writing academic paragraphs. At level 2, they focus on the short essay, and at level 3, they are introduced to longer academic essays.

(Nguồn www.goodreads.com)

Citation

Savage, A. Effective Academic Writing 1: The Paragraph. Answer Key Booklet. Oxford University Press, 2007.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Effective Academic Writing 1: The ParagraphGreat Writing 2 - Great paragraphsReal Listening and Speaking 2
Effective Academic Writing 1: The Paragraph
Great Writing 2 - Great paragraphsReal Listening and Speaking 2

QR code

Effective Academic Writing 1: The Paragraph

Content

  • Thứ Ba, 20:53 08/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

TOEFL CBT Success

Thứ Bảy, 17:17 13/08/2022

TOEFL Practice Tests

Thứ Bảy, 17:07 13/08/2022

AutoCAD for architecture: For autoCAD release 10, 11 and 12

Thứ Bảy, 15:16 13/08/2022

TOEFL Super Course

Thứ Bảy, 11:34 13/08/2022

Master the TOEFL Test

Thứ Bảy, 11:22 13/08/2022

The Pronunciation of English: A Course Book

Thứ Ba, 20:31 08/03/2022

Đề cương bài giảng Thực hành Nguội

Thứ Ba, 20:05 08/03/2022

Học phần Giao tiếp liên văn hóa

Thứ Ba, 19:36 08/03/2022

Bài tập sức bền vật liệu (Bùi Trọng Lưu)

Thứ Ba, 15:41 08/03/2022

Bài tập thực hành với Photoshop

Thứ Ba, 13:51 08/03/2022

Video giới thiệu