Bài tập Quản trị chất lượng

Môn học quản trị chất lượng là môn học được giảng dạy trong ngành quản trị kinh doanh nhằm giúp các sinh viên nắm vững lý luận và kỹ năng thực hành tốt trong quá trình quản trị một tổ chức để đạt được sự thỏa mãn của khách hàng.

Bài tập Quản trị chất lượng

Đỗ Thị Đông

Đại học Kinh tế quốc dân

2013

Tóm tắt

Cuốn sách cung cấp các bài tập tình huống trong quản trị chất lượng phù hợp với tình hình của Việt Nam giúp các sinh viên ngành quản trị kinh doanh hiểu rõ những kiến thức đã học trên lớp, có kỹ năng thực hành và giải quyết các vấn đề trong quản trị chất lượng. Đồng thời, cuốn sách này cũng giúp các giảng viên có nhiều cơ hội hơn trong việc tăng cường giảng dạy tích cực, nâng cao tính chủ động tham gia của người học.

Nội dung của cuốn sách như sau:

Phần 1: Câu hỏi ôn tập

Phần 2: Hướng dẫn giải bài tập.

Phần 3: Bài tập

Phần 4: Nghiên cứu tình huống

Trích dẫn

Đỗ Thị Đông.Bài tập Quản trị chất lượng. Đại học Kinh tế quốc dân, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Bài tập Quản trị chất lượngLãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hayGiáo trình Văn hóa doanh nghiệp
Bài tập Quản trị chất lượngLãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hayGiáo trình Văn hóa doanh nghiệp

Mã QR

Bài tập Quản trị chất lượng

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:49 29/03/2022